TERMA DAN SYARAT PERMOHONAN RUMAH KUARTERS KERAJAAN


KRITERIA PEMILIHAN PENGHUNI RUMAH KERAJAAN

Jawatankuasa Pengurusan Rumah Kerajaan hendaklah mengambil kira perkara-perkara berikut semasa membuat pilihan anggota-anggota untuk menduduki Rumah Kerajaan:
  1. Mengutamakan kepentingan perkhidmatan;
  2. Kekananan pegawai;
  3. Keperluan anggota untuk bertugas atas panggilan (on-call)
  4. Tugas Pegawai diperlukan dalam keadaan kecemasan seperti kes-kes kemalangan, wabak dan bencana;
  5. Kelulusan untuk mendiami kuarters hanya dibuat berdasarkan bilangan kuarters yang sedia ada sahaja; dan
  6. Memastikan kuarters yang diisi secara optimum selaras dengan keperluan perkhidmatan.
Nota :

Jawatankuasa Pengurusan Rumah Kerajaan, Jabatan atau institusi boleh memasukkan kriteria-kriteria lain sebagai tambahan jika didapati perlu.