Sistem I-Kuarters Jabatan Kesihatan Negeri Sabah


Berikut adalah senarai kuarters kosong di bawah Zon Kudat

Bil Pusat Tanggungjawab No. Unit Blok Daerah Kelas Rumah Jenis Rumah Status Rumah Tindakan
2 Hospital Kudat DIV 1 - TASKA RUMAH KEDIAMAN Kudat D Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
3 Hospital Kudat DIV 1 - ROSAK RUMAH KEDIAMAN Kudat D Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Rosak - Tidak Sesuai Diduduki)
5 Hospital Kudat DIV 1 - VILA ANGGERI RUMAH KEDIAMAN Kudat D Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
6 Hospital Pitas A 201 BLOK A Pitas C Rumah Khas Jabatan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
7 Hospital Kudat DIV 2 - B1 FLAT Kudat E Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
12 Hospital Kudat DIV 2 - B4 FLAT Kudat E Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
13 Hospital Pitas A 301 BILIK 2/3 BLOK A Pitas D Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
17 PKK Kudat KDT36 RUMAH KEDIAMAN Kudat H Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Rosak - BER)
18 PKK Kudat KDT03 RUMAH KEDIAMAN Kudat H Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
22 PKK Kudat KDT04 RUMAH KEDIAMAN Kudat H Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
24 PKK Kudat KDT35 RUMAH KEDIAMAN Kudat H Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Rosak - BER)
30 PKK Kudat KDT34 RUMAH KEDIAMAN Kudat H Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Rosak - BER)
31 Hospital Pitas A 302 BLOK A Pitas D Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
33 Hospital Kudat DIV 3A - C5 FLAT Kudat F Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
34 PKK Kudat KDT 06 RUMAH KEDIAMAN Kudat H Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
35 PKK Kudat KDT33 TERES Kudat H Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Rosak - BER)
38 Hospital Pitas A 401BILIK 1/3 BLOK A Pitas D Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
39 PKK Kudat KDT32 TERES Kudat H Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Rosak - BER)
41 PKK Kudat KDT 07 TERES Kudat H Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
43 PKK Kudat KDT31 TERES Kudat H Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Rosak - BER)
46 PKK Kudat KDT30 TERES Kudat H Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Rosak - BER)
47 PKK Kudat KDT 08 RUMAH KEDIAMAN Kudat H Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
48 Hospital Ranau A4-2 BLOK A Ranau G Rumah Khas Jabatan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
51 PKK Kudat KDT 09 TERES Kudat H Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
53 PKK Kudat KDT29 RUMAH KEDIAMAN Kudat H Rumah Khas Jawatan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
58 PKK Kudat KDT 10 RUMAH KEDIAMAN Kudat H Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
60 PKK Kudat KDT28 RUMAH KEDIAMAN Kudat H Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Rosak - Tidak Sesuai Diduduki)
61 PKK Kudat KDT 11 RUMAH KEDIAMAN Kudat H KOSONG (Rosak - Tidak Sesuai Diduduki)
63 PKK Kudat KDT27 RUMAH KEDIAMAN Kudat H Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Rosak - Tidak Sesuai Diduduki)
65 PKK Kudat KDT 12 RUMAH KEDIAMAN Kudat H Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
67 Hospital Kudat DIV 3A - C16 FLAT Kudat F Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
69 PKK Kudat KDT 13 RUMAH KEDIAMAN Kudat H Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
74 PKK Kudat KD 14T RUMAH KEDIAMAN Kudat H Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
76 PKK Kudat KDT26 TERES Kudat H Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Rosak - Tidak Sesuai Diduduki)
79 PKK Kudat KDT25 TERES Kudat H Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Rosak - Tidak Sesuai Diduduki)
84 PKK Kudat KDT24 TERES Kudat H Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Rosak - Tidak Sesuai Diduduki)
87 PKK Kudat KDT23 TERES Kudat H Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Rosak - Tidak Sesuai Diduduki)
88 Hospital Pitas A 402 BILIK 1/3 BLOK A Pitas D Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
89 PKK Kudat KDT22 TERES Kudat H Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Rosak - Tidak Sesuai Diduduki)
92 PKK Kudat KDT21 TERES Kudat H Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Rosak - Tidak Sesuai Diduduki)
95 PKK Kudat KDT20 TERES Kudat H Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
100 Hospital Pitas A 502 BLOK A Pitas D Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
105 Hospital Kota Belud DIVISION 2(2-3-1) FLAT Kota Belud H Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
107 Hospital Kota Belud DIVISION 2(2-3-2) FLAT Kota Belud H Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
111 Hospital Kota Belud DIVISION 2(2-4-1) FLAT Kota Belud H Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
116 Hospital Kota Belud DIVISION 2(2-4-2)-2 FLAT Kota Belud H Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
120 Hospital Kota Belud DIVISION 2(2-4-2)-3 FLAT Kota Belud H Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
123 Hospital Kudat DIV 3B - C32 FLAT Kudat F Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
125 Hospital Kudat DIV 4A - D1-2 RUMAH KEDIAMAN Kudat G Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Rosak - Tidak Sesuai Diduduki)
127 Hospital Kudat DIV 4A - D3-4 RUMAH KEDIAMAN Kudat G Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Rosak - Tidak Sesuai Diduduki)
129 Hospital Kudat DIV 4A - D5-6 RUMAH KEDIAMAN Kudat G Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Rosak - Tidak Sesuai Diduduki)
132 PKK Kudat KDT52 (BGI) FLAT Kudat H Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
139 Hospital Kudat DIV 4C - D13-14 RUMAH KEDIAMAN Kudat G Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
143 PKK Kudat KDT51 (BGI) TERES Kudat H Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
148 PKK Kudat KDT50 (BGI) FLAT Kudat H Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
150 Hospital Ranau PERGIGIAN KELAS C(4) RUMAH KEDIAMAN Ranau C Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
153 Hospital Ranau PERGIGIAN KELAS C(5) RUMAH KEDIAMAN Ranau C Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
155 PKK Kudat KDT49 (BGI) FLAT Kudat H Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
159 PKK Kudat KDT48 (BGI) FLAT Kudat H Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
164 PKK Kudat KDT47 (BGI) FLAT Kudat H Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
167 PKK Kudat KDT46 (BGI) FLAT Kudat H Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
171 PKK Kudat KDT45 (BGI) FLAT Kudat H Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
172 Hospital Kudat DIV 4F - D31-32 RUMAH KEDIAMAN Kudat G Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Rosak - Tidak Sesuai Diduduki)
175 Hospital Kudat DIV 4F - D33-34 RUMAH KEDIAMAN Kudat G Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
179 Hospital Kudat DIV 4G - D37-38 RUMAH KEDIAMAN Kudat G Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
182 Hospital Kudat DIV 4G - D39-40 RUMAH KEDIAMAN Kudat G Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
183 Hospital Pitas C 302 BLOK C Pitas F Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
184 Hospital Kudat DIV 4G - D41-42 RUMAH KEDIAMAN Kudat G Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
189 PKK Kudat KDT65 (SKT) RUMAH KEDIAMAN Kudat H Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Rosak - Tidak Sesuai Diduduki)
190 Hospital Kudat DIV 4H - D47-48 RUMAH KEDIAMAN Kudat G Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
191 PKK Kudat KDT64 (SKT) RUMAH KEDIAMAN Kudat H Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Rosak - Tidak Sesuai Diduduki)
192 PKK Kudat KDT 54 (SKT) FLAT Kudat H Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
194 Hospital Pitas C 303 BILIK 1/3 BLOK C Pitas F Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
195 PKK Kudat KDT63 (SKT) RUMAH KEDIAMAN Kudat H Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Rosak - Tidak Sesuai Diduduki)
197 PKK Kudat KDT62 (SKT) RUMAH KEDIAMAN Kudat H Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Rosak - Tidak Sesuai Diduduki)
203 Hospital Kota Belud DIVISION 3(30-04-034 FLAT Kota Belud H Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
206 PKK Kudat KDT60 (SKT) FLAT Kudat H Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
212 Hospital Ranau PERGIGIAN H2 TERES Ranau H Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
213 Hospital Pitas C 303 BILIK 2/3 BLOK C Pitas F Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
214 Hospital Ranau PERGIGIAN H3 TERES Ranau H Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
221 Hospital Pitas C 402 BILIK 1/3 BLOK C Pitas F Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
223 Hospital Pitas C 402 BILIK 2/3 BLOK C Pitas F Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
227 PKK Kudat KDT84 (KK IND) RUMAH KEDIAMAN Kudat H Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
228 Hospital Kota Belud A-2-2 BLOK A Kota Belud G Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
229 PKK Kudat KDT83 (KK IND) RUMAH KEDIAMAN Kudat H Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
231 Hospital Kota Belud A-3-1 BLOK A Kota Belud G Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
233 Hospital Kota Belud A-3-2 BLOK A Kota Belud G Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
235 PKK Kudat KDT81 (KK LTG) TERES Kudat H Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
237 PKK Kudat KDT80 (KK LTG) TERES Kudat H Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
238 PKK Kudat KDT79 (KK LTG) TERES Kudat H Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
239 PKK Kudat KDT 68 (KK SPI) RUMAH KEDIAMAN Kudat H Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
240 Hospital Kota Belud B-1-1 BLOK B Kota Belud G Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
241 PKK Kudat KDT78 (KK LTG) TERES Kudat H Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
243 PKK Kudat KDT77 (KK LTG) TERES Kudat H Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
244 PKK Kudat KDT 69 (KK TGL) RUMAH KEDIAMAN Kudat H Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
246 PKK Kudat KDT76 (KK LTG) TERES Kudat H Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
248 PKK Kudat KDT 70 (KK TGL) RUMAH KEDIAMAN Kudat H Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
250 Hospital Kota Belud B-3-1 BLOK B Kota Belud G Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
251 PKK Kudat KDT 71 (KK TGL) RUMAH KEDIAMAN Kudat H Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
253 PKK Kudat KDT74 (KK NRDG) RUMAH KEDIAMAN Kudat H Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Rosak - Tidak Sesuai Diduduki)
254 Hospital Pitas C 402 BILIK 3/3 BLOK C Pitas F Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
255 PKK Kudat KDT 72 (KK NRDG) RUMAH KEDIAMAN Kudat H Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
258 PKK Kudat KDT73 (KK NRDG) RUMAH KEDIAMAN Kudat H Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
259 Hospital Pitas C 404 BILIK 1/3 BLOK C Pitas F Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
261 Hospital Pitas C 404 BILIK 2/3 BLOK C Pitas F Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
266 PKK Kudat KDT89 (KD LJG) RUMAH KEDIAMAN Kudat H Rumah Khas Jabatan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
267 PKK Kudat KDT 85 (KD BGU) RUMAH KEDIAMAN Kudat H Rumah Khas Jabatan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
269 PKK Kudat KDT88 (KK MLU) RUMAH KEDIAMAN Kudat H Rumah Khas Jabatan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
270 PKK Kudat KDT 86 (KD TBLRN) RUMAH KEDIAMAN Kudat H Rumah Khas Jabatan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
278 PKK Kudat KDT105 (TDK KM FLAT Kudat H Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
280 Hospital Kota Belud 89124-3 TERES Kota Belud I Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Rosak - BER)
283 PKK Kudat KDT104 (TDK KM) FLAT Kudat H Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
284 Hospital Kota Belud 89124-4 TERES Kota Belud I Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Rosak - BER)
286 PKK Kudat KDT103 (TDK KM) FLAT Kudat H Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
288 PKK Kudat KDT102 (TDK KM) FLAT Kudat H Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
290 PKK Kudat KDT101 (TDK KM) FLAT Kudat H Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
292 PKK Kudat KDT100 (TDK KM) FLAT Kudat H Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
294 Hospital Kota Belud 89125-1 TERES Kota Belud I Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Rosak - BER)
295 PKK Kudat KDT99 (TDK KM) FLAT Kudat H Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
297 PKK Kudat KDT98 (TDK KM) FLAT Kudat H Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
299 Hospital Kota Belud 89125-3 TERES Kota Belud I Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Rosak - BER)
300 Hospital Pitas D 501 BLOK D Pitas G Rumah Khas Jabatan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
301 Hospital Kota Belud 89125-5 TERES Kota Belud I Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Rosak - BER)
302 Hospital Kota Belud 89126-2 TERES Kota Belud I Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Rosak - BER)
303 Hospital Kota Belud 89126-4 TERES Kota Belud I Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Rosak - BER)
305 PKK Kudat KDT 106 (KD GOS) FLAT Kudat H Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
306 PKK Kudat KDT119 (KDM) RUMAH KEDIAMAN Kudat H Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Rosak - Tidak Sesuai Diduduki)
307 Hospital Kota Belud 89127-1 TERES Kota Belud I Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Rosak - BER)
308 PKK Kudat KDT118 (KDM) RUMAH KEDIAMAN Kudat H Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Rosak - Tidak Sesuai Diduduki)
309 PKK Kudat KDT117 (KDM) RUMAH KEDIAMAN Kudat H Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Rosak - Tidak Sesuai Diduduki)
310 Hospital Kota Belud 89127-3 TERES Kota Belud I Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Rosak - BER)
312 PKK Kudat KDT116 (KDM) RUMAH KEDIAMAN Kudat H Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Rosak - Tidak Sesuai Diduduki)
313 PKK Kudat KDT115 (KDM) RUMAH KEDIAMAN Kudat H Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Rosak - Tidak Sesuai Diduduki)
314 Hospital Kota Belud 89127-5 TERES Kota Belud I Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Rosak - BER)
316 PKK Kudat KDT114 (KDM) RUMAH KEDIAMAN Kudat H Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Rosak - Tidak Sesuai Diduduki)
320 PKK Kudat KDT 111 (KD SPRT) RUMAH KEDIAMAN Kudat H Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
322 Hospital Kota Belud 89126-6 TERES Kota Belud I Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Rosak - BER)
323 Hospital Kota Belud 89127-6 TERES Kota Belud I Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Rosak - BER)
324 Hospital Kota Belud 89128-2 TERES Kota Belud I Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Rosak - BER)
325 Hospital Kota Belud 89128-4 TERES Kota Belud I Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Rosak - BER)
326 Hospital Kota Belud 89128-6 TERES Kota Belud I Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Rosak - BER)
329 PKK Kudat KDT141 (PKD PITAS) RUMAH KEDIAMAN Kudat H Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
330 PKK Kudat KDT140 (PKD PITAS) RUMAH KEDIAMAN Kudat H Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
332 PKK Kudat KDT139 (PKD PITAS) RUMAH KEDIAMAN Kudat H Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
333 PKK Kudat KDT 121 (PKD PITAS) TERES Kudat H Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
335 PKK Kudat KDT138 (PKD PITAS) RUMAH KEDIAMAN Kudat H Rumah Khas Jabatan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
337 PKK Kudat KDT137 (PKD PITAS) RUMAH KEDIAMAN Kudat H Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
339 PKK Kudat KDT136 (PKD PITAS) TERES Kudat H Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
340 PKK Kudat KDT135 (PKD PITAS) TERES Kudat H Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
342 PKK Kudat KDT134 (PKD PITAS) TERES Kudat H Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
344 PKK Kudat KDT133 (PKD PITAS) TERES Kudat H Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
351 PKK Kudat KDT151 (KK DND) RUMAH KEDIAMAN Kudat H Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
353 PKK Kudat KDT150 (KK DND) RUMAH KEDIAMAN Kudat H Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
355 PKK Kudat KDT149 (KK DND) RUMAH KEDIAMAN Kudat H Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
357 PKK Kudat KDT148 (KK DND) RUMAH KEDIAMAN Kudat H Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
358 PKK Kudat KDT 145 (KK DND) RUMAH KEDIAMAN Kudat H Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
359 PKK Kudat KDT147 (KK DND) RUMAH KEDIAMAN Kudat H Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
360 PKK Kudat PKD 146 (KK DND) RUMAH KEDIAMAN Kudat H Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
361 PKK Kudat KDT154 (KK PTI) RUMAH KEDIAMAN Kudat H Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
371 PKK Kudat KTD 159 (KK TLG) RUMAH KEDIAMAN Kudat H Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
375 PKK Kudat KDT161 (KD MKGB) RUMAH KEDIAMAN Kudat H Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
382 Hospital Ranau PERGIGIAN H8-2 TERES Ranau H Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
383 PKK Kudat 170 BLOK A Kudat H Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
385 PKK Kudat 172 BLOK A Kudat H Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
386 PKK Kudat 176 RUMAH KEDIAMAN Kudat H Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
387 PKK Kudat 177 RUMAH KEDIAMAN Kudat H Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Rosak - BER)
388 PKK Kudat 166 RUMAH KEDIAMAN Kudat H KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
390 Hospital Pitas B 302 BILIK 2/3 BLOK B Pitas E Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
392 Hospital Kota Belud 2-2-1-2 FLAT Kota Belud H Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
393 Hospital Kota Belud 2-2-1-3 FLAT Kota Belud H Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
395 PKK Kudat KDT01 RUMAH KEDIAMAN Kudat H Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
397 PKK Kudat TESTKDT-001 BLOK A Kudat A Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
401 Hospital Kudat DIV 2 - B6(3) FLAT Kudat E Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
403 Hospital Kudat DIV 2 - B8(3) FLAT Kudat E Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
404 Hospital Kudat DIV 3A - C13(2) FLAT Kudat F Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
405 Hospital Kota Marudu A1A BLOK A Kota Marudu F Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
406 Hospital Kota Marudu A2A BLOK A Kota Marudu F Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
407 Hospital Kota Marudu A3A BLOK A Kota Marudu F Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
408 Hospital Kota Marudu A1B BLOK A Kota Marudu F Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
409 Hospital Kota Marudu A2B BLOK A Kota Marudu F Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
410 Hospital Kota Marudu A3B BLOK A Kota Marudu F Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
414 Hospital Kota Marudu B4A BLOK B Kota Marudu G Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Rosak - Tidak Sesuai Diduduki)
425 Hospital Kota Marudu C3B BLOK C Kota Marudu I Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
429 Hospital Kota Marudu C3C BLOK C Kota Marudu I Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
430 Hospital Kota Marudu C4C BLOK C Kota Marudu I Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
434 Hospital Kota Marudu C4D BLOK C Kota Marudu I Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
436 Hospital Kota Marudu D2A BLOK D Kota Marudu I Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
438 Hospital Kota Marudu D4A BLOK D Kota Marudu I Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
442 Hospital Kota Marudu D4B BLOK D Kota Marudu I Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
450 Hospital Kota Marudu D4D BLOK I Kota Marudu I Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
453 Hospital Kota Marudu E3A BLOK E Kota Marudu I Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
455 Hospital Kota Marudu E1B BLOK E Kota Marudu I Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
458 Hospital Kota Marudu E4B BLOK E Kota Marudu I Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
462 Hospital Kota Marudu F4D BLOK F Kota Marudu I Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Rosak - Tidak Sesuai Diduduki)
463 Hospital Kota Marudu F1C BLOK F Kota Marudu I Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
466 Hospital Kota Marudu F4C BLOK F Kota Marudu I Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
470 Hospital Kota Marudu F4B BLOK F Kota Marudu I Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
474 Hospital Kota Marudu F4A BLOK F Kota Marudu I Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
478 Hospital Kota Marudu G4D BLOK G Kota Marudu I Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
481 Hospital Kota Marudu G3C BLOK G Kota Marudu I Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
486 Hospital Kota Marudu G4B BLOK G Kota Marudu I Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
488 Hospital Kota Marudu G2A BLOK G Kota Marudu I Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
493 Hospital Pitas A 401 BILIK 3/3 BLOK A Pitas D Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
494 Hospital Pitas A 402 BILIK 2/3 BLOK A Pitas D Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
495 Hospital Pitas A 301 BILIK 3/3 BLOK A Pitas D Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
496 Hospital Pitas A 402 BILIK 3/3 BLOK D Pitas D Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
497 Hospital Pitas B 201 BILIK 3/3 BLOK B Pitas E Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
498 Hospital Pitas B 302 BILIK 3/3 BLOK B Pitas E Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
499 Hospital Pitas C 303 BILIK 3/3 BLOK C Pitas F Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
500 Hospital Pitas B 201 BILIK 2/3 BLOK B Pitas E Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
501 Hospital Pitas C 304 BLOK C Pitas F Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
503 Hospital Pitas C 401 BILIK 3/3 BLOK C Pitas F KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
506 Hospital Pitas J 201 (ASRAMA) BLOK J Pitas Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
511 Hospital Pitas J 206 (ASRAMA) BLOK J Pitas Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Rosak - Tidak Sesuai Diduduki)
515 Hospital Pitas J 210 (ASRAMA) BLOK J Pitas Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
516 Hospital Pitas J 301 (ASRAMA) BLOK J Pitas Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
517 Hospital Pitas J 302 (ASRAMA) BLOK J Pitas Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
518 Hospital Pitas J 303 (ASRAMA) BLOK J Pitas Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
520 Hospital Pitas J 305 (ASRAMA) BLOK J Pitas Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)