Sistem I-Kuarters Jabatan Kesihatan Negeri Sabah


Berikut adalah senarai kuarters kosong di bawah Zon Tawau

Bil Pusat Tanggungjawab No. Unit Blok Daerah Kelas Rumah Jenis Rumah Status Rumah Tindakan
1 Hospital Tawau T1 UNIT A-1 BLOK A Tawau G Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
2 Hospital Tawau T1 UNIT A-2 BLOK A Tawau G Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
3 Hospital Tawau T2 UNIT B-1 BLOK A Tawau G Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
4 Hospital Tawau T2 UNIT B-2 BLOK A Tawau G Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
8 Hospital Kunak A201 BLOK A Kunak D Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
12 PKK Tawau EB-3 BLOK E Tawau D Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
15 PKK Tawau FA-1 BLOK F Tawau D Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
22 PKD Kunak A2-1 BLOK A Kunak F Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
24 Hospital Tawau T3 UNIT C-1 BLOK A Tawau G Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
25 Hospital Kunak A301 BLOK A Kunak D Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
31 Hospital Kunak A302 BLOK A Kunak D Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
32 Hospital Tawau GF UNIT G-1 BLOK C Tawau G Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
33 PKD Kunak A2-2 BLOK A Kunak F Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
37 PKD Semporna Blok B1 PANGSAPURI Semporna G Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
47 Hospital Kunak A402 BLOK A Kunak D Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
50 Hospital Semporna PDW 3825 RUMAH KEDIAMAN Semporna E Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Rosak - Tidak Sesuai Diduduki)
53 Hospital Kunak C204 BLOK C Kunak F Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
56 PKD Kunak A5-1 BLOK A Kunak F Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
57 Hospital Tawau GF-UNIT G-2 BLOK C Tawau G Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
62 PKD Semporna Blok C2(1) PANGSAPURI Semporna G Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
63 Hospital Semporna PDW 3824 RUMAH KEDIAMAN Semporna E Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
64 PKD Kunak B2-1 BLOK B Kunak G Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
68 PPK Tawau AA-4 BLOK A Tawau G Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
69 PKD Semporna Blok D1 PANGSAPURI Semporna G Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
72 Hospital Semporna JKR 16659 RUMAH KEDIAMAN Semporna F Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Rosak - Tidak Sesuai Diduduki)
81 Hospital Kunak B301 BLOK B Kunak E Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
83 Hospital Kunak B302 BLOK B Kunak E Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
85 Hospital Semporna JKR 16658 RUMAH KEDIAMAN Semporna F Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Rosak - Tidak Sesuai Diduduki)
92 PKK Tawau DD-4 BLOK D Tawau F Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
93 Hospital Kunak B401 BLOK B Kunak E Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
95 Hospital Semporna PDW 3907 RUMAH KEDIAMAN Semporna G Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Rosak - Tidak Sesuai Diduduki)
99 PKD Kunak B5-1 BLOK B Kunak G Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
100 Hospital Kunak B401 BLOK E Kunak E Rumah Khas Jabatan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
101 Hospital Kunak B501 BLOK B Kunak E Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
103 Hospital Kunak B502 BLOK B Kunak E Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
106 Hospital Kunak C402 BLOK C Kunak F Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
107 Hospital Kunak C403 BLOK C Kunak F Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
110 Hospital Semporna 3905 B PWD RUMAH KEDIAMAN Semporna G Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Rosak - Tidak Sesuai Diduduki)
111 Hospital Semporna 3905 A PWD RUMAH KEDIAMAN Semporna G Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Rosak - Tidak Sesuai Diduduki)
112 Hospital Kunak D201 BLOK D Kunak G Rumah Khas Jabatan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
113 Hospital Kunak D202 BLOK D Kunak G Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
114 Hospital Semporna PWD 3852 RUMAH KEDIAMAN Semporna H Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Rosak - Tidak Sesuai Diduduki)
122 Hospital Kunak D302 BLOK D Kunak G Rumah Khas Jabatan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
123 PKK Tawau NO.1 (APAS BALUNG) FLAT Tawau H Rumah Khas Jabatan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
124 Hospital Kunak D303 BLOK D Kunak G Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
129 Hospital Kunak D403 BLOK D Kunak G Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
132 PPK Tawau CA-3 BLOK C Tawau F Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
133 PKK Tawau NO.2 (APAS BALUNG) FLAT Tawau H Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
134 Hospital Kunak D502 BLOK D Kunak G Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
135 Hospital Tawau T1 UNIT 1-2 BLOK C Tawau G Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
136 PKD Semporna F1 (B) TERES Semporna F Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
138 PKK Tawau NO.3 (APAS BALUNG) FLAT Tawau H Rumah Khas Jabatan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
139 Hospital Kunak D504 BLOK D Kunak G Rumah Khas Jabatan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
142 Hospital Tawau T2 UNIT 1-2 (BILIK 2 BLOK C Tawau G Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
143 PKK Tawau NO.4 (APAS BALUNG) FLAT Tawau H Rumah Khas Jabatan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
144 PKK Tawau NO.5 (APAS BALUNG) FLAT Tawau H Rumah Khas Jabatan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
145 Hospital Tawau T2 UNIT 2-1 (BILIK 3 BLOK C Tawau G Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
147 PKK Tawau NO.6 (APAS BALUNG) FLAT Tawau H Rumah Khas Jabatan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
149 PKK Tawau NO.7 (APAS BALUNG) FLAT Tawau H Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
150 PKK Tawau NO.8 (APAS BALUNG) FLAT Tawau H Rumah Khas Jabatan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
151 PKD Semporna F1(D) TERES Semporna F Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
153 PKK Tawau NO.9 (APAS BALUNG) RUMAH KEDIAMAN Tawau F Rumah Khas Jabatan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
161 PKK Tawau NO.12 (APAS BALUNG) RUMAH KEDIAMAN Tawau G Rumah Khas Jabatan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
164 Hospital Tawau T3 UNIT C-2 BLOK A Tawau G Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
166 PKK Tawau NO.13 (APAS BALUNG) RUMAH KEDIAMAN Tawau G KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
169 PKD Semporna F2(B) TERES Semporna F Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
170 Hospital Tawau T4 UNIT D-1 BLOK A Tawau G KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
171 Hospital Tawau T3 UNIT 3-2 (BILIK 1 BLOK C Tawau G Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
172 PKK Tawau AB-4 BLOK A Tawau G Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
173 PKD Semporna F2(C) TERES Semporna F Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
174 PKK Tawau NO.1 (FELDA UMAS) RUMAH KEDIAMAN Tawau F Rumah Khas Jabatan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
175 Hospital Tawau T4 UNIT D-2 (BILIK 1 BLOK A Tawau G Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
176 Hospital Tawau T3 UNIT 3-2 (BILIK 2 BLOK C Tawau G Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
182 Hospital Tawau T4 UNIT D-2 (BILIK 2 BLOK A Tawau G Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
184 Hospital Tawau T3 UNIT 3-2 (BILIK 3 BLOK C Tawau G Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
186 PKK Tawau NO.5 (FELDA UMAS) RUMAH KEDIAMAN Tawau G Rumah Khas Jabatan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
187 Hospital Tawau T4 UNIT D-2 (BILIK 3 BLOK A Tawau G Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
189 PPK Tawau JKR 16513 RUMAH KEDIAMAN Tawau A Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Rosak - Tidak Sesuai Diduduki)
197 Hospital Tawau GF UNIT G-1(BILIK 1) BLOK B Tawau G Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
198 Hospital Tawau T1 UNIT A-1 (BILIK 1 BLOK E Tawau G Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
200 Hospital Tawau GF UNIT G-1(BILIK 2) BLOK B Tawau G Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
201 PKD Semporna B7 FLAT Semporna G Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
202 Hospital Tawau T1 UNIT A-1 (BILIK 2 BLOK E Tawau G Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
203 PKK Tawau NO.1 (MEROTAI) RUMAH KEDIAMAN Tawau F Rumah Khas Jabatan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
205 PKD Semporna B8 FLAT Semporna G Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
207 Hospital Tawau T1 UNIT A-1 (BILIK 3 BLOK E Tawau G Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
208 PKK Tawau NO.3 (MEROTAI) RUMAH KEDIAMAN Tawau G Rumah Khas Jabatan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
209 Hospital Tawau GF UNIT G-1(BILIK 3) BLOK B Tawau G Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
214 PKK Tawau NO.7 (MEROTAI) RUMAH KEDIAMAN Tawau G Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
215 Hospital Tawau T1 UNIT A-2 BLOK E Tawau G Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
216 PKK Tawau NO.8 (MEROTAI) RUMAH KEDIAMAN Tawau G Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
217 Hospital Tawau GF UNIT G-2(BILIK 1) BLOK B Tawau G Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
219 PKD Semporna KD Tagasan 1 RUMAH KEDIAMAN Semporna G Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
220 Hospital Tawau GF UNIT G-2(BILIK 2) BLOK B Tawau G Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
222 PKD Semporna KD Tagasan 2 RUMAH KEDIAMAN Semporna G Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
223 Hospital Tawau GF UNIT G-2(BILIK 3) BLOK B Tawau G Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
226 PKK Tawau MCH (KALABAKAN) RUMAH KEDIAMAN Tawau H Rumah Khas Jabatan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
227 PKK Tawau RCS (KALABAKAN) RUMAH KEDIAMAN Tawau H Rumah Khas Jabatan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
228 PKK Tawau KD BALUNG COCOS RUMAH KEDIAMAN Tawau G Rumah Khas Jabatan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
231 PKD Semporna A1 FLAT Semporna G Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
233 Hospital Tawau T3 UNIT C-1 BLOK E Tawau G Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
236 Hospital Tawau T1 UNIT 1-1 BLOK B Tawau G Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
239 PKD Kunak YM RUMAH KEDIAMAN Kunak C Rumah Khas Jabatan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
243 PPK Tawau TB.3083 C-2 BLOK E Tawau G Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
244 Hospital Tawau T4 UNIT D-1 BLOK E Tawau G Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
246 PKD Semporna KD Bubul 1 RUMAH KEDIAMAN Semporna G Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
250 PKD Semporna KD Bubul 2 RUMAH KEDIAMAN Semporna G Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
251 PKK Tawau BB-4 BLOK B Tawau G Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
253 PKD Semporna KD TG. Kapor 1 RUMAH KEDIAMAN Semporna G Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
256 PKD Semporna KD Tg. Kapor 2 RUMAH KEDIAMAN Semporna G Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
259 PKD Semporna Block c(2) PANGSAPURI Semporna G Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
260 Hospital Tawau PKKTWU EB-1 (BILIK 2 BLOK E Tawau D Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
261 Hospital Tawau T2 UNIT 2-2 BLOK B Tawau G Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
262 PKD Semporna A3 FLAT Semporna G Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
263 Hospital Tawau T3 UNIT 3-1 BLOK B Tawau G Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
264 PKD Semporna KD Egang - Egang 1 RUMAH KEDIAMAN Semporna G Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
265 PKD Semporna KD Egang - Egang 2 RUMAH KEDIAMAN Semporna G Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
268 Hospital Tawau T3 UNIT 3-2 (BILIK 2 BLOK B Tawau G Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
269 Hospital Tawau PKKTWU EB-1 (BILIK 3 BLOK E Tawau D Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
271 Hospital Tawau PKKTWU EB-1 (BILIK 4 BLOK E Tawau D Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
272 Hospital Tawau GF UNIT G-3 BLOK D Tawau G Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
273 Hospital Tawau PKKTWU FB-3 BLOK F Tawau D Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
275 Hospital Tawau PKKTWU DA-1 BLOK D Tawau F Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
276 Hospital Tawau PKKTWU DA-2 BLOK D Tawau F Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
278 Hospital Tawau PKKTWU DB-2 BLOK D Tawau F Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
280 PKD Semporna A4 FLAT Semporna G Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
281 Hospital Tawau T1 UNIT 1-4(BILIK 3) BLOK D Tawau G Rumah Khas Jawatan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
283 PKD Semporna A5 FLAT Semporna G Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
285 Hospital Tawau PKKTWU DB-3 BLOK F Tawau F Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
286 PKD Semporna A6 FLAT Semporna G Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
287 Hospital Tawau T2 UNIT 2-4(BILIK 1) BLOK D Tawau G Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
289 PKD Semporna A7 FLAT Semporna G Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
290 Hospital Tawau T2 UNIT 2-4(BILIK 2) BLOK D Tawau G Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
292 PKD Semporna A8 FLAT Semporna G Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
293 Hospital Tawau T2 UNIT 2-4(BILIK 3) BLOK D Tawau G Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
294 Hospital Tawau PKKTWU DA-4 (BILIK 3 BLOK D Tawau F Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
300 PKD Semporna B3 TERES Semporna G Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
301 PKD Semporna B4 FLAT Semporna G Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
302 Hospital Tawau PKKTWU DB-4 BLOK D Tawau F Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
303 PKD Semporna B5 FLAT Semporna G Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
304 PKD Semporna B6 FLAT Semporna G Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
306 Hospital Tawau T1 UNIT A-1(BILIK 1) BLOK F Tawau G Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
307 Hospital Tawau T1 UNIT A-1 (BILIK 2 BLOK F Tawau G Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
308 Hospital Tawau T1 UNIT A-1( BILIK 3 BLOK F Tawau G Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
309 Hospital Tawau T1 UNIT A-2(BILIK 1) BLOK F Tawau G Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
310 Hospital Tawau T1 UNIT A-2(BILIK 2) BLOK F Tawau G Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
311 Hospital Tawau T1 UNIT A-2(BILIK 3) BLOK F Tawau G Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
312 Hospital Tawau T2 UNIT B-1 BLOK F Tawau G Rumah Khas Jabatan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
313 Hospital Tawau T2 UNIT B-2 BLOK F Tawau G Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
314 Hospital Tawau T3 UNIT C-1 (BILIK 1 BLOK F Tawau G Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
319 Hospital Tawau T3 UNIT C-2 (BILIK 3 BLOK F Tawau G Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
320 Hospital Tawau T4 UNIT D-1 BLOK F Tawau G Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
321 Hospital Tawau T4 UNIT D-1(BILIK 2) BLOK F Tawau G Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
322 Hospital Tawau T4 UNIT D-1(BILIK 3) BLOK F Tawau G Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
323 Hospital Tawau T4 UNIT D-2(BILIK 1) BLOK F Tawau G Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
325 Hospital Tawau T4 UNIT D-2(BILIK 3) BLOK F Tawau G Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
326 Hospital Tawau PWD 3030 RUMAH KEDIAMAN Tawau G Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
328 Hospital Tawau PWD 3035 RUMAH KEDIAMAN Tawau G Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
329 Hospital Tawau PWD 3039 (BILIK 1) RUMAH KEDIAMAN Tawau G Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
330 Hospital Tawau PWD 3039 (BILIK 2) RUMAH KEDIAMAN Tawau G Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
331 Hospital Tawau PWD 3039 (BILIK 3) RUMAH KEDIAMAN Tawau G Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
332 Hospital Tawau PWD 3038 (BILIK 1) RUMAH KEDIAMAN Tawau G Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
333 Hospital Tawau PWD 3038 (BILIK 2) RUMAH KEDIAMAN Tawau G Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
334 Hospital Tawau PWD 3038 (BILIK 3) RUMAH KEDIAMAN Tawau G Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
336 PKD Semporna Blok D2(3) PANGSAPURI Semporna G Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
338 PKD Semporna F2(D)(3) TERES Semporna F Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
340 PKD Semporna Blok C2(3) PANGSAPURI Semporna G Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
341 PKD Semporna F1(C)(2) TERES Semporna F Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
342 PKD Semporna F1(C)(3) TERES Semporna F Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
348 PKD Semporna Blok A1(3) PANGSAPURI Semporna G Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
353 Hospital Kunak A502/2 BLOK A Kunak D Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
356 Hospital Kunak C402/1 BLOK C Kunak F Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
357 Hospital Kunak C402/2 BLOK C Kunak F Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
359 PPK Tawau JKR16688A RUMAH KEDIAMAN Tawau D Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
360 PPK Tawau JKR16688B RUMAH KEDIAMAN Tawau D Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
361 Hospital Tawau PKKTWU DA-3 BILIK 2 BLOK D Tawau F Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
362 Hospital Tawau PKKTWU DA-3 BILIK 3 BLOK D Tawau F Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
364 Hospital Semporna A0102 BLOK A Semporna G Rumah Khas Jawatan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
372 Hospital Semporna B0102 BLOK B Semporna G Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
379 Hospital Kunak A501-2 BLOK A Kunak D Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
380 Hospital Kunak C401-2 BLOK C Kunak F Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
381 Hospital Kunak C402-2 BLOK C Kunak F Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
382 Hospital Kunak D302-2 BLOK D Kunak G Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
385 Hospital Semporna B0301-B3 BLOK B Semporna B Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
386 Hospital Semporna B0201-B1 BLOK B Semporna G Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
387 Hospital Semporna B0201-B2 BLOK B Semporna G Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
388 Hospital Semporna A0401-B1 BLOK A Semporna G Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
391 Hospital Semporna B0202-B2 BLOK B Semporna G Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
393 Hospital Semporna B0301-B1 BLOK B Semporna G Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
394 Hospital Semporna B0201-B3 BLOK B Semporna G Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
395 Hospital Semporna A0401-B3 BLOK A Semporna G Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
396 Hospital Semporna JKR3905 TERES Semporna G Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
397 Hospital Semporna PWD 3823 BLOK E Semporna E Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)