Sistem I-Kuarters Jabatan Kesihatan Negeri Sabah


Berikut adalah senarai kuarters kosong di bawah Zon Tawau

Bil Pusat Tanggungjawab No. Unit Blok Daerah Kelas Rumah Jenis Rumah Status Rumah Tindakan
1 Hospital Tawau T1 UNIT A-1 BLOK A Tawau G Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
2 Hospital Tawau T1 UNIT A-2 BLOK A Tawau G Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
3 Hospital Tawau T2 UNIT B-1 BLOK A Tawau G Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
4 Hospital Tawau T2 UNIT B-2 BLOK A Tawau G Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
8 Hospital Kunak A201 BLOK A Kunak D Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
23 PKD Kunak A2-1 BLOK A Kunak F Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
25 Hospital Tawau T3 UNIT C-1 BLOK A Tawau G Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
26 Hospital Kunak A301 BLOK A Kunak D Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
27 Hospital Semporna PWD3823 RUMAH KEDIAMAN Semporna E Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Rosak - Tidak Sesuai Diduduki)
34 PKD Kunak A2-2 BLOK A Kunak F Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
38 PKD Semporna Blok B1 PANGSAPURI Semporna G Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
51 Hospital Semporna PDW 3825 BLOK E Semporna E Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
57 PKD Kunak A5-1 BLOK A Kunak F Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
58 Hospital Tawau GF-UNIT G-2 BLOK C Tawau G Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
65 PKD Kunak B2-1 BLOK B Kunak G Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
69 PPK Tawau AA-4 BLOK A Tawau G Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
70 PKD Semporna Blok D1 PANGSAPURI Semporna G Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
82 Hospital Kunak B301 BLOK B Kunak E Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
93 PKK Tawau DD-4 BLOK D Tawau F Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
100 PKD Kunak B5-1 BLOK B Kunak G Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
101 Hospital Kunak B401 BLOK E Kunak E Rumah Khas Jabatan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
102 Hospital Kunak B501 BLOK B Kunak E Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
104 Hospital Kunak B502 BLOK B Kunak E Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
108 Hospital Kunak C403 BLOK C Kunak F Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
115 Hospital Semporna PWD 3852 RUMAH KEDIAMAN Semporna H Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
124 PKK Tawau NO.1 (APAS BALUNG) FLAT Tawau H Rumah Khas Jabatan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
133 PPK Tawau CA-3 BLOK C Tawau F Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
134 PKK Tawau NO.2 (APAS BALUNG) FLAT Tawau H Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
137 PKD Semporna F1 (B) TERES Semporna F Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
139 PKK Tawau NO.3 (APAS BALUNG) FLAT Tawau H Rumah Khas Jabatan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
143 Hospital Tawau T2 UNIT 1-2 (BILIK 2 BLOK C Tawau G Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
144 PKK Tawau NO.4 (APAS BALUNG) FLAT Tawau H Rumah Khas Jabatan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
145 PKK Tawau NO.5 (APAS BALUNG) FLAT Tawau H Rumah Khas Jabatan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
146 Hospital Tawau T2 UNIT 2-1 (BILIK 3 BLOK C Tawau G Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
148 PKK Tawau NO.6 (APAS BALUNG) FLAT Tawau H Rumah Khas Jabatan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
150 PKK Tawau NO.7 (APAS BALUNG) FLAT Tawau H Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
151 PKK Tawau NO.8 (APAS BALUNG) FLAT Tawau H Rumah Khas Jabatan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
152 PKD Semporna F1(D) TERES Semporna F Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
154 PKK Tawau NO.9 (APAS BALUNG) RUMAH KEDIAMAN Tawau F Rumah Khas Jabatan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
162 PKK Tawau NO.12 (APAS BALUNG) RUMAH KEDIAMAN Tawau G Rumah Khas Jabatan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
165 Hospital Tawau T3 UNIT C-2 BLOK A Tawau G Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
167 PKK Tawau NO.13 (APAS BALUNG) RUMAH KEDIAMAN Tawau G KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
170 PKD Semporna F2(B) TERES Semporna F Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
171 Hospital Tawau T4 UNIT D-1 BLOK A Tawau G KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
172 Hospital Tawau T3 UNIT 3-2 (BILIK 1 BLOK C Tawau G Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
173 PKK Tawau AB-4 BLOK A Tawau G Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
174 PKD Semporna F2(C) TERES Semporna F Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
175 PKK Tawau NO.1 (FELDA UMAS) RUMAH KEDIAMAN Tawau F Rumah Khas Jabatan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
176 Hospital Tawau T4 UNIT D-2 (BILIK 1 BLOK A Tawau G Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
183 Hospital Tawau T4 UNIT D-2 (BILIK 2 BLOK A Tawau G Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
185 Hospital Tawau T3 UNIT 3-2 (BILIK 3 BLOK C Tawau G Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
187 PKK Tawau NO.5 (FELDA UMAS) RUMAH KEDIAMAN Tawau G Rumah Khas Jabatan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
188 Hospital Tawau T4 UNIT D-2 (BILIK 3 BLOK A Tawau G Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
190 PPK Tawau JKR 16513 RUMAH KEDIAMAN Tawau A Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Rosak - Tidak Sesuai Diduduki)
198 Hospital Tawau GF UNIT G-1(BILIK 1) BLOK B Tawau G Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
199 Hospital Tawau T1 UNIT A-1 (BILIK 1 BLOK E Tawau G Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
201 Hospital Tawau GF UNIT G-1(BILIK 2) BLOK B Tawau G Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
202 PKD Semporna B7 FLAT Semporna G Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
203 Hospital Tawau T1 UNIT A-1 (BILIK 2 BLOK E Tawau G Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
204 PKK Tawau NO.1 (MEROTAI) RUMAH KEDIAMAN Tawau F Rumah Khas Jabatan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
206 PKD Semporna B8 FLAT Semporna G Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
208 Hospital Tawau T1 UNIT A-1 (BILIK 3 BLOK E Tawau G Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
209 PKK Tawau NO.3 (MEROTAI) RUMAH KEDIAMAN Tawau G Rumah Khas Jabatan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
210 Hospital Tawau GF UNIT G-1(BILIK 3) BLOK B Tawau G Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
215 PKK Tawau NO.7 (MEROTAI) RUMAH KEDIAMAN Tawau G Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
216 Hospital Tawau T1 UNIT A-2 BLOK E Tawau G Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
217 PKK Tawau NO.8 (MEROTAI) RUMAH KEDIAMAN Tawau G Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
218 Hospital Tawau GF UNIT G-2(BILIK 1) BLOK B Tawau G Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
221 Hospital Tawau GF UNIT G-2(BILIK 2) BLOK B Tawau G Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
223 PKD Semporna KD Tagasan 2 RUMAH KEDIAMAN Semporna G Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
224 Hospital Tawau GF UNIT G-2(BILIK 3) BLOK B Tawau G Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
227 PKK Tawau MCH (KALABAKAN) RUMAH KEDIAMAN Tawau H Rumah Khas Jabatan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
228 PKK Tawau RCS (KALABAKAN) RUMAH KEDIAMAN Tawau H Rumah Khas Jabatan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
229 PKK Tawau KD BALUNG COCOS RUMAH KEDIAMAN Tawau G Rumah Khas Jabatan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
232 PKD Semporna A1 FLAT Semporna G Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
240 PKD Kunak YM RUMAH KEDIAMAN Kunak C Rumah Khas Jabatan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
244 PPK Tawau TB.3083 C-2 BLOK E Tawau G Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
247 PKD Semporna KD Bubul 1 RUMAH KEDIAMAN Semporna G Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
251 PKD Semporna KD Bubul 2 RUMAH KEDIAMAN Semporna G Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
252 PKK Tawau BB-4 BLOK B Tawau G Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
254 PKD Semporna KD TG. Kapor 1 RUMAH KEDIAMAN Semporna G Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
257 PKD Semporna KD Tg. Kapor 2 RUMAH KEDIAMAN Semporna G Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
260 PKD Semporna Block c(2) PANGSAPURI Semporna G Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
261 Hospital Tawau PKKTWU EB-1 (BILIK 2 BLOK E Tawau D Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
263 PKD Semporna A3 FLAT Semporna G Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
265 PKD Semporna KD Egang - Egang 1 RUMAH KEDIAMAN Semporna G Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
266 PKD Semporna KD Egang - Egang 2 RUMAH KEDIAMAN Semporna G Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
269 Hospital Tawau T3 UNIT 3-2 (BILIK 2 BLOK B Tawau G Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
270 Hospital Tawau PKKTWU EB-1 (BILIK 3 BLOK E Tawau D Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
272 Hospital Tawau PKKTWU EB-1 (BILIK 4 BLOK E Tawau D Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
276 Hospital Tawau PKKTWU DA-1 BLOK D Tawau F Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
277 Hospital Tawau PKKTWU DA-2 BLOK D Tawau F Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
281 PKD Semporna A4 FLAT Semporna G Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
284 PKD Semporna A5 FLAT Semporna G Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
287 PKD Semporna A6 FLAT Semporna G Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
290 PKD Semporna A7 FLAT Semporna G Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
291 Hospital Tawau T2 UNIT 2-4(BILIK 2) BLOK D Tawau G Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
293 PKD Semporna A8 FLAT Semporna G Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
294 Hospital Tawau T2 UNIT 2-4(BILIK 3) BLOK D Tawau G Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
295 Hospital Tawau PKKTWU DA-4 (BILIK 3 BLOK D Tawau F Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
301 PKD Semporna B3 TERES Semporna G Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
302 PKD Semporna B4 FLAT Semporna G Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
304 PKD Semporna B5 FLAT Semporna G Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
305 PKD Semporna B6 FLAT Semporna G Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
307 Hospital Tawau T1 UNIT A-1(BILIK 1) BLOK F Tawau G Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
308 Hospital Tawau T1 UNIT A-1 (BILIK 2 BLOK F Tawau G Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
309 Hospital Tawau T1 UNIT A-1( BILIK 3 BLOK F Tawau G Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
310 Hospital Tawau T1 UNIT A-2(BILIK 1) BLOK F Tawau G Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
311 Hospital Tawau T1 UNIT A-2(BILIK 2) BLOK F Tawau G Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
312 Hospital Tawau T1 UNIT A-2(BILIK 3) BLOK F Tawau G Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
321 Hospital Tawau T4 UNIT D-1 BLOK F Tawau G Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
322 Hospital Tawau T4 UNIT D-1(BILIK 2) BLOK F Tawau G Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
323 Hospital Tawau T4 UNIT D-1(BILIK 3) BLOK F Tawau G Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
324 Hospital Tawau T4 UNIT D-2(BILIK 1) BLOK F Tawau G Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
327 Hospital Tawau PWD 3030 RUMAH KEDIAMAN Tawau G Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
330 Hospital Tawau PWD 3039 (BILIK 1) RUMAH KEDIAMAN Tawau G Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
331 Hospital Tawau PWD 3039 (BILIK 2) RUMAH KEDIAMAN Tawau G Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
332 Hospital Tawau PWD 3039 (BILIK 3) RUMAH KEDIAMAN Tawau G Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
333 Hospital Tawau PWD 3038 (BILIK 1) RUMAH KEDIAMAN Tawau G Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
334 Hospital Tawau PWD 3038 (BILIK 2) RUMAH KEDIAMAN Tawau G Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
335 Hospital Tawau PWD 3038 (BILIK 3) RUMAH KEDIAMAN Tawau G Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
337 PKD Semporna Blok D2(3) PANGSAPURI Semporna G Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
339 PKD Semporna F2(D)(3) TERES Semporna F Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
341 PKD Semporna Blok C2(3) PANGSAPURI Semporna G Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
342 PKD Semporna F1(C)(2) TERES Semporna F Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
343 PKD Semporna F1(C)(3) TERES Semporna F Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
349 PKD Semporna Blok A1(3) PANGSAPURI Semporna G Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
356 Hospital Kunak C401/2 BLOK C Kunak F Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
358 Hospital Kunak C402/2 BLOK C Kunak F Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
360 PPK Tawau JKR16688A RUMAH KEDIAMAN Tawau D Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
361 PPK Tawau JKR16688B RUMAH KEDIAMAN Tawau D Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
363 Hospital Tawau PKKTWU DA-3 BILIK 3 BLOK D Tawau F Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)