Sistem I-Kuarters Jabatan Kesihatan Negeri Sabah


Berikut adalah senarai kuarters kosong di bawah Zon Sandakan

Bil Pusat Tanggungjawab No. Unit Blok Daerah Kelas Rumah Jenis Rumah Status Rumah Tindakan
1 Hospital Lahad Datu G1-L3-1 BLOK G Lahad Datu G Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
3 Hospital Kinabatangan B-1-1 BLOK B Kinabatangan G Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
11 Hospital Kinabatangan B-1-4 BLOK B Kinabatangan G Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
13 Hospital Kinabatangan A-2-1(b) BLOK A Kinabatangan G Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
15 Hospital Kinabatangan A-2-3(C) BLOK A Kinabatangan G Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
17 Hospital Beluran JKR 2891 A BLOK A Beluran J Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Rosak - Tidak Sesuai Diduduki)
19 Hospital Kinabatangan B-2-2 BLOK B Kinabatangan G Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
22 Hospital Kinabatangan B-2-3(a) BLOK B Kinabatangan G Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
23 Hospital Beluran JKR 2891 B BLOK A Beluran J Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Rosak - Tidak Sesuai Diduduki)
26 Hospital Duchess of Kent Sandakan 101 FLAT Sandakan G Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Rosak - Tidak Sesuai Diduduki)
27 Hospital Kinabatangan A-2-3(B) BLOK A Kinabatangan G Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
29 Hospital Kinabatangan B-2-3(b) BLOK B Kinabatangan G Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
31 PKK Lahad Datu ARTISEN LINE A-5 BLOK A Lahad Datu G KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
32 Hospital Kinabatangan B-2-3(c) BLOK B Kinabatangan G Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
33 PKK Beluran TAGAS-TAGAS 1 RUMAH KEDIAMAN Beluran I Rumah Khas Jabatan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
37 Hospital Beluran JKR 2891 C BLOK A Beluran J Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Rosak - Tidak Sesuai Diduduki)
40 Hospital Duchess of Kent Sandakan 102 FLAT Sandakan G Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Rosak - Tidak Sesuai Diduduki)
43 Hospital Lahad Datu E4-L4-2 (1) BLOK E Lahad Datu E Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
45 Hospital Beluran JKR 2891 D BLOK A Beluran J Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Rosak - Tidak Sesuai Diduduki)
48 Hospital Duchess of Kent Sandakan 103 FLAT Sandakan G Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Rosak - Tidak Sesuai Diduduki)
49 PKK Kinabatangan 1B - PKK KBTGN BLOK A Kinabatangan H Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
52 Hospital Duchess of Kent Sandakan 104 FLAT Sandakan G Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Rosak - Tidak Sesuai Diduduki)
56 Hospital Beluran JKR 2891 E BLOK A Beluran J Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Rosak - Tidak Sesuai Diduduki)
57 Hospital Duchess of Kent Sandakan 105 FLAT Sandakan G Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Rosak - Tidak Sesuai Diduduki)
61 Hospital Kinabatangan B-2-4(a) BLOK B Kinabatangan G Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
64 Hospital Duchess of Kent Sandakan 106 FLAT Sandakan G Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Rosak - Tidak Sesuai Diduduki)
68 Hospital Kinabatangan A-3-3(c) BLOK A Kinabatangan G Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
70 Hospital Duchess of Kent Sandakan 107 FLAT Sandakan G Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Rosak - Tidak Sesuai Diduduki)
71 Hospital Lahad Datu E4-L4-2 (2) BLOK E Lahad Datu E Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
75 Hospital Kinabatangan A-3-4(b) BLOK A Kinabatangan G Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
77 Hospital Duchess of Kent Sandakan 108 FLAT Sandakan G Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Rosak - Tidak Sesuai Diduduki)
78 Hospital Kinabatangan A-3-4(c) BLOK A Kinabatangan G Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
79 Hospital Duchess of Kent Sandakan 201 FLAT Sandakan G Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Rosak - Tidak Sesuai Diduduki)
80 Hospital Lahad Datu E4-L4-2 (4) BLOK E Lahad Datu E Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
83 Hospital Kinabatangan B-3-1(a) BLOK B Kinabatangan G Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
85 PKK Beluran SUNGAI-SUNGAI 1(1) RUMAH KEDIAMAN Beluran I Rumah Khas Jabatan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
86 PKK Beluran TAGAS-TAGAS 2 RUMAH KEDIAMAN Beluran I Rumah Khas Jabatan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
90 Hospital Duchess of Kent Sandakan 202 FLAT Sandakan G Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Rosak - Tidak Sesuai Diduduki)
94 PKK Beluran SUNGAI-SUNGAI 2 RUMAH KEDIAMAN Beluran I Rumah Khas Jabatan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
96 Hospital Duchess of Kent Sandakan 203 FLAT Sandakan G Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Rosak - Tidak Sesuai Diduduki)
99 Hospital Lahad Datu E4-L4-2 (6) BLOK E Lahad Datu E Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
101 Hospital Duchess of Kent Sandakan 204 FLAT Sandakan G Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Rosak - Tidak Sesuai Diduduki)
103 PKK Sandakan F1L1 BLOK B Sandakan F Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
104 PKK Kinabatangan No. 1 (Bilik 1) Ruma RUMAH KEDIAMAN Kinabatangan H Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
106 Hospital Duchess of Kent Sandakan 205 FLAT Sandakan G Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Rosak - Tidak Sesuai Diduduki)
107 Hospital Beluran JKR 2892 B BLOK B Beluran J Rumah Khas Jabatan KOSONG (Rosak - Tidak Sesuai Diduduki)
108 Hospital Duchess of Kent Sandakan 206 FLAT Sandakan G Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Rosak - Tidak Sesuai Diduduki)
111 Hospital Kinabatangan A-4-2(a) BLOK A Kinabatangan G Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
114 Hospital Lahad Datu C1-L1-1 BLOK C Lahad Datu C Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
115 PKK Beluran SUNGAI-SUNGAI 4 RUMAH KEDIAMAN Beluran I Rumah Khas Jabatan KOSONG (Rosak - Tidak Sesuai Diduduki)
116 Hospital Duchess of Kent Sandakan 207 FLAT Sandakan G Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Rosak - Tidak Sesuai Diduduki)
119 PKK Lahad Datu KK TUNGKU A-2-6 BLOK A Lahad Datu F KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
120 Hospital Duchess of Kent Sandakan 208 FLAT Sandakan G Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Rosak - Tidak Sesuai Diduduki)
122 Hospital Beluran JKR 2892 C BLOK B Beluran J Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Rosak - Tidak Sesuai Diduduki)
123 Hospital Kinabatangan A-4-2(c) BLOK A Kinabatangan G Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
125 Hospital Lahad Datu C1-L1-2 BLOK C Lahad Datu C Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
126 Hospital Duchess of Kent Sandakan 301 FLAT Sandakan G Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Rosak - Tidak Sesuai Diduduki)
127 PKK Kinabatangan No.3 Rumah Batu Buk RUMAH KEDIAMAN Kinabatangan H Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
129 Hospital Kinabatangan A-4-3 BLOK A Kinabatangan G Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
130 Hospital Duchess of Kent Sandakan 302 FLAT Sandakan G Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Rosak - Tidak Sesuai Diduduki)
135 Hospital Duchess of Kent Sandakan 303 FLAT Sandakan G Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Rosak - Tidak Sesuai Diduduki)
136 Hospital Beluran JKR 2892 D BLOK B Beluran J Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Rosak - Tidak Sesuai Diduduki)
140 Hospital Duchess of Kent Sandakan 304 FLAT Sandakan G Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Rosak - Tidak Sesuai Diduduki)
141 Hospital Kinabatangan A-4-4(b) BLOK A Kinabatangan G Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
142 PKK Beluran TANGKARASON 2 RUMAH KEDIAMAN Beluran H Rumah Khas Jabatan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
145 PKK Kinabatangan No.1 Rumah Papan Buk RUMAH KEDIAMAN Kinabatangan H Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
147 Hospital Duchess of Kent Sandakan 305 FLAT Sandakan G Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Rosak - Tidak Sesuai Diduduki)
148 Hospital Lahad Datu C1-L2-1 BLOK C Lahad Datu C Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
149 Hospital Beluran JKR 2892 E BLOK B Beluran J Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Rosak - Tidak Sesuai Diduduki)
150 Hospital Duchess of Kent Sandakan 306 FLAT Sandakan G Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Rosak - Tidak Sesuai Diduduki)
152 PKK Beluran TANGKARASON 3 (1) RUMAH KEDIAMAN Beluran I Rumah Khas Jabatan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
155 PKK Beluran NANGOH C1 RUMAH KEDIAMAN Beluran I Rumah Khas Jabatan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
158 Hospital Duchess of Kent Sandakan 307 FLAT Sandakan G Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Rosak - Tidak Sesuai Diduduki)
159 PKK Beluran NANGOH D1(1) RUMAH KEDIAMAN Beluran I Rumah Khas Jabatan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
163 Hospital Beluran JKR 2892 F BLOK B Beluran J Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
165 Hospital Duchess of Kent Sandakan 308 FLAT Sandakan G Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Rosak - Tidak Sesuai Diduduki)
171 PKK Beluran NANGOH E1 RUMAH KEDIAMAN Beluran I Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
172 PKK Kinabatangan Rumah Papan No.3 Buk RUMAH KEDIAMAN Kinabatangan H Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
177 PKK Kinabatangan No.4 Rumah Papan Buk RUMAH KEDIAMAN Kinabatangan H Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
182 Hospital Lahad Datu C1-L2-2 BLOK C Lahad Datu C Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
190 PKK Kinabatangan 3B (BILIK 1) - PKK K BLOK B Kinabatangan H Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
192 Hospital Kinabatangan T3 TERES Kinabatangan E Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
195 Hospital Duchess of Kent Sandakan 1B FLAT Sandakan F Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
200 Hospital Kinabatangan T4 TERES Kinabatangan E Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
205 PKK Kinabatangan A1 (Bilik 1) KK Batu TERES Kinabatangan H Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
207 Hospital Kinabatangan B-3-3(c) BLOK B Kinabatangan G Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
208 Hospital Duchess of Kent Sandakan 1B LAYANG-LAYANG FLAT Sandakan H Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
209 Hospital Kinabatangan T5 TERES Kinabatangan E Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
214 PKK Lahad Datu KK TAMBISAN H-5 RUMAH KEDIAMAN Lahad Datu H KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
215 Hospital Duchess of Kent Sandakan 2A FLAT Sandakan F Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
216 PKK Kinabatangan A2 (Bilik 1) KK Batu TERES Kinabatangan H Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
217 Hospital Duchess of Kent Sandakan 1C LAYANG-LAYANG FLAT Sandakan H Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
219 Hospital Kinabatangan T6 TERES Kinabatangan E Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
224 Hospital Kinabatangan B-3-4(b) BLOK B Kinabatangan G Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
227 Hospital Duchess of Kent Sandakan 2A LAYANG-LAYANG FLAT Sandakan H Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
228 Hospital Beluran FLAT A LEVEL 2-2(3) BLOK A Beluran G Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
230 Hospital Lahad Datu C1-L3-1 BLOK C Lahad Datu C Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Rosak - Tidak Sesuai Diduduki)
231 Hospital Kinabatangan B-3-4(a-i) BLOK B Kinabatangan G Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
232 PKK Lahad Datu KK SILABUKAN G-1 RUMAH KEDIAMAN Lahad Datu G KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
233 Hospital Duchess of Kent Sandakan 2B LAYANG-LAYANG FLAT Sandakan H Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
237 Hospital Duchess of Kent Sandakan 2C LAYANG-LAYANG FLAT Sandakan H Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
238 Hospital Lahad Datu C1-L3-2 BLOK C Lahad Datu C Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
240 PKK Sandakan F4L2 BLOK C Sandakan F Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
241 PKK Lahad Datu KK SILABUKAN G-3 RUMAH KEDIAMAN Lahad Datu G KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
242 Hospital Kinabatangan B-4-1 BLOK B Kinabatangan G Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
247 PKK Lahad Datu KK SILABUKAN G-4 RUMAH KEDIAMAN Lahad Datu G KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
249 Hospital Kinabatangan B-4-2(a) BLOK B Kinabatangan G Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
250 Hospital Lahad Datu D1-L1-1 BLOK D Lahad Datu D Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
252 Hospital Duchess of Kent Sandakan 2D LAYANG-LAYANG FLAT Sandakan H Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
255 PKK Beluran KOLAPIS 1 RUMAH KEDIAMAN Beluran I Rumah Khas Jabatan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
259 Hospital Duchess of Kent Sandakan 3A LAYANG-LAYANG FLAT Sandakan H Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Rosak - Tidak Sesuai Diduduki)
260 Hospital Lahad Datu D1-L1-2 BLOK D Lahad Datu D Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
265 PKK Kinabatangan 3B (BILIK 1) - PKK K BLOK C Kinabatangan H Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
266 Hospital Duchess of Kent Sandakan 3B FLAT Sandakan F Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
271 Hospital Kinabatangan B-4-2(c) BLOK B Kinabatangan G Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
276 Hospital Duchess of Kent Sandakan 4A FLAT Sandakan F Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
277 Hospital Lahad Datu D1-L2-1 BLOK D Lahad Datu D Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
279 PKK Beluran PAITAN 2 (1) RUMAH KEDIAMAN Beluran I Rumah Khas Jabatan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
282 Hospital Beluran FLAT A LEVEL 3-3(3) BLOK A Beluran G Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
283 Hospital Duchess of Kent Sandakan 3D LAYANG-LAYANG FLAT Sandakan H Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Rosak - Tidak Sesuai Diduduki)
284 Hospital Lahad Datu D1-L2-2 BLOK D Lahad Datu D Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
287 PKK Beluran JAMBONGAN 2 RUMAH KEDIAMAN Beluran H Rumah Khas Jabatan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
288 Hospital Duchess of Kent Sandakan 4B FLAT Sandakan F Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
292 Hospital Duchess of Kent Sandakan 4A LAYANG-LAYANG FLAT Sandakan H Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
293 Hospital Beluran FLAT B LEVEL 3-1 (3) BLOK B Beluran G Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
299 PKK Lahad Datu PKKLD BLOK F-L-G BLOK F Lahad Datu F KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
301 PKK Sandakan F4L1 BLOK D Sandakan E Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
306 Hospital Lahad Datu D1-L3-1 BLOK D Lahad Datu D Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
312 Hospital Lahad Datu D1-L3-2 BLOK D Lahad Datu D Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
316 PKK Beluran TERUSAN SUGUT 3 RUMAH KEDIAMAN Beluran I Rumah Khas Jabatan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
317 PKK Beluran TERUSAN SUGUT 4 RUMAH KEDIAMAN Beluran I Rumah Khas Jabatan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
318 Hospital Beluran FLAT B LEVEL 4-1 BLOK B Beluran G Rumah Khas Jabatan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
320 Hospital Lahad Datu D1-L4-1 BLOK D Lahad Datu D Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
321 PKK Kinabatangan Rumah Batu 1 KK Enti RUMAH KEDIAMAN Kinabatangan H Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
324 PKK Beluran PAITAN 3 (1) RUMAH KEDIAMAN Beluran I Rumah Khas Jabatan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
327 Hospital Lahad Datu D1-L4-2 BLOK D Lahad Datu D Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
328 PKK Kinabatangan Rumah Batu 2 KK Enti RUMAH KEDIAMAN Kinabatangan H Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
329 PKK Beluran ABUAN 2 (1) RUMAH KEDIAMAN Beluran I Rumah Khas Jabatan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
330 PKK Sandakan KD BERHALA DARAT RUMAH KEDIAMAN Sandakan F Rumah Khas Jawatan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
333 Hospital Duchess of Kent Sandakan 1F (NO. L1) FLAT Sandakan D Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Rosak - Tidak Sesuai Diduduki)
335 Hospital Kinabatangan S 1(a) RUMAH KEDIAMAN Kinabatangan D Rumah Khas Jabatan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
337 PKK Beluran ABUAN 3 RUMAH KEDIAMAN Beluran I Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
338 Hospital Lahad Datu D2-L1-1 BLOK D Lahad Datu D Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
341 Hospital Kinabatangan S 1(b) RUMAH KEDIAMAN Kinabatangan D Rumah Khas Jabatan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
343 PKK Sandakan KD SIBUGA RUMAH KEDIAMAN Sandakan F Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
344 PKK Kinabatangan Rumah Papan (Bilik 1 RUMAH KEDIAMAN Kinabatangan H Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
346 Hospital Lahad Datu D2-L1-2 BLOK D Lahad Datu D Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
347 PKK Kinabatangan G-2-7 Sukau BLOK G Kinabatangan H Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
348 PKK Beluran PAITAN 5 (2) RUMAH KEDIAMAN Beluran I Rumah Khas Jabatan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
352 Hospital Lahad Datu D2-L2-1 BLOK D Lahad Datu D Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
353 PKK Sandakan KD MUMIANG RUMAH KEDIAMAN Sandakan F Rumah Khas Jawatan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
354 PKK Beluran PKK Beluran 2 RUMAH KEDIAMAN Beluran I Rumah Khas Jabatan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
355 Hospital Beluran FLAT B LEVEL 5-1 BLOK B Beluran G Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
358 Hospital Lahad Datu D2-L2-2 BLOK D Lahad Datu D Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
360 PKK Beluran PKK Beluran 3 RUMAH KEDIAMAN Beluran I Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
361 Hospital Kinabatangan S 3(a) RUMAH KEDIAMAN Kinabatangan D Rumah Khas Jabatan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
362 Hospital Beluran DS BANGLO BLOK 2D-2 BLOK D Beluran D Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
363 Hospital Duchess of Kent Sandakan 1F (No. L2 ) FLAT Sandakan D Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
367 Hospital Lahad Datu D2-L3-1 BLOK D Lahad Datu D Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
369 Hospital Lahad Datu D2-L3-2 BLOK D Lahad Datu D Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
370 Hospital Kinabatangan S 3(b) RUMAH KEDIAMAN Kinabatangan D Rumah Khas Jabatan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
375 Hospital Duchess of Kent Sandakan 2F (No.L1) FLAT Sandakan D Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Rosak - Tidak Sesuai Diduduki)
378 Hospital Kinabatangan S 4(a) RUMAH KEDIAMAN Kinabatangan D Rumah Khas Jabatan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
379 Hospital Lahad Datu D2-L4-1 BLOK D Lahad Datu D Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Rosak - Tidak Sesuai Diduduki)
382 PKK Sandakan KK NUNUYAN RUMAH KEDIAMAN Sandakan F Rumah Khas Jawatan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
385 Hospital Lahad Datu D2-L4-2 BLOK D Lahad Datu D Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
391 PKK Beluran PAITAN 7 (1) RUMAH KEDIAMAN Beluran I Rumah Khas Jabatan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
393 PKK Sandakan KK BATU 10 RUMAH KEDIAMAN Sandakan F Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
394 Hospital Duchess of Kent Sandakan 3F (No. L1) FLAT Sandakan D Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
395 PKK Kinabatangan A5-1 (BILIK 1) KK TO BLOK A Kinabatangan H Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
397 Hospital Beluran FLAT B LEVEL 5-2 (3) BLOK B Beluran G Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
399 Hospital Lahad Datu E1-L1-1 BLOK E Lahad Datu E Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
401 PKK Beluran PAITAN 8 RUMAH KEDIAMAN Beluran I Rumah Khas Jabatan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
402 PKK Beluran KUALA SAPI 1 RUMAH KEDIAMAN Beluran I Rumah Khas Jabatan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
404 Hospital Lahad Datu E1-L1-2 BLOK E Lahad Datu E Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
405 PKK Lahad Datu KK BUKIT BELACON 1 RUMAH KEDIAMAN Lahad Datu F KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
406 PKK Sandakan KK LIBARAN (1) RUMAH KEDIAMAN Sandakan F Rumah Khas Jawatan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
407 PKK Beluran KUALA SAPI 2 RUMAH KEDIAMAN Beluran I Rumah Khas Jabatan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
410 PKK Lahad Datu KK BUKIT BELACON 2 RUMAH KEDIAMAN Lahad Datu F KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
412 Hospital Lahad Datu E1-L2-1 BLOK E Lahad Datu E Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
414 Hospital Duchess of Kent Sandakan 4F (No.L2) FLAT Sandakan D Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
416 PKK Lahad Datu KD TENGAH NIPAH RUMAH KEDIAMAN Lahad Datu F KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
417 Hospital Lahad Datu E1-L2-2 BLOK E Lahad Datu E Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
422 PKK Lahad Datu KD TANJUNG LABIAN RUMAH KEDIAMAN Lahad Datu F KOSONG (Rosak - Tidak Sesuai Diduduki)
425 Hospital Lahad Datu E1-L3-1 BLOK E Lahad Datu E Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
427 Hospital Beluran FLAT 4G L 2-1(1) FLAT Beluran G Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
428 Hospital Lahad Datu E1-L3-2 BLOK E Lahad Datu E Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
436 PKK Lahad Datu KD SILABUKAN 1 RUMAH KEDIAMAN Lahad Datu F KOSONG (Rosak - Tidak Sesuai Diduduki)
438 Hospital Lahad Datu E1-L4-2 BLOK E Lahad Datu E Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
440 PKK Lahad Datu KD SILABUKAN 2 RUMAH KEDIAMAN Lahad Datu G KOSONG (Rosak - Tidak Sesuai Diduduki)
441 Hospital Lahad Datu E2-L1-1 BLOK E Lahad Datu E Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
442 PKK Beluran KUALA SAPI 3 RUMAH KEDIAMAN Beluran I Rumah Khas Jabatan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
443 PKK Kinabatangan A1 (BILIK 1) KK Pe BLOK A Kinabatangan H Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
444 PKK Lahad Datu KD SILABUKAN 3 RUMAH KEDIAMAN Lahad Datu G KOSONG (Rosak - Tidak Sesuai Diduduki)
445 Hospital Lahad Datu E2-L1-2 BLOK E Lahad Datu E Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
446 Hospital Beluran FLAT 4G-L2-2 (3) FLAT Beluran G Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
448 Hospital Lahad Datu E2-L2-1 BLOK E Lahad Datu E Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
450 Hospital Lahad Datu E2-L2-2 BLOK E Lahad Datu E Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
452 Hospital Lahad Datu E2-L3-1 BLOK E Lahad Datu E Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
453 PKK Beluran TELUPID 2 RUMAH KEDIAMAN Beluran I Rumah Khas Jabatan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
455 Hospital Lahad Datu E2-L3-2 BLOK E Lahad Datu E Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
457 PKK Beluran KUALA SAPI 4 RUMAH KEDIAMAN Beluran I Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
459 PKK Kinabatangan B1 (BILIK 1) KK Pe BLOK B Kinabatangan H Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
460 Hospital Lahad Datu E2-L4-1 BLOK E Lahad Datu E Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
462 Hospital Beluran FLAT 4G-L3-1(3) FLAT Beluran G Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
464 PKK Beluran TELUPID 4 RUMAH KEDIAMAN Beluran H Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
465 Hospital Lahad Datu E2-L4-2 BLOK E Lahad Datu E Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
466 PKK Kinabatangan B2 KK Penangah BLOK B Kinabatangan H Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
468 PKK Kinabatangan No.2 KK Minusoh RUMAH KEDIAMAN Kinabatangan H Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
469 PKK Beluran KUALA SAPI 6 RUMAH KEDIAMAN Beluran I Rumah Khas Jabatan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
472 Hospital Lahad Datu E3-L1-1 BLOK E Lahad Datu E Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
486 Hospital Lahad Datu E3-L2-1 (1) BLOK E Lahad Datu E Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
490 Hospital Lahad Datu E3-L2-2 BLOK E Lahad Datu E Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
493 PKK Kinabatangan Teres No. 3 - PKK KB TERES Kinabatangan H Rumah Khas Jabatan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
495 Hospital Lahad Datu E3-L3-1 (1) BLOK E Lahad Datu E Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
497 Hospital Lahad Datu E3-L3-2 (1) BLOK E Lahad Datu E Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
498 Hospital Lahad Datu E3-L4-1 (1) BLOK E Lahad Datu E Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
499 Hospital Lahad Datu E3-L4-2 (1) BLOK E Lahad Datu E Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
500 Hospital Lahad Datu E4-L1-1 BLOK E Lahad Datu E Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
503 Hospital Lahad Datu E4-L2-1 BLOK E Lahad Datu E Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
504 Hospital Lahad Datu E4-L2-2 BLOK E Lahad Datu E Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
505 Hospital Lahad Datu E4-L3-1 BLOK E Lahad Datu E Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
507 Hospital Lahad Datu E4-L3-2 BLOK E Lahad Datu E Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
508 PKK Kinabatangan No. 1 (Bilik 2) Ruma RUMAH KEDIAMAN Kinabatangan H Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
509 PKK Kinabatangan No. 1(Bilik 3) Rumah RUMAH KEDIAMAN Kinabatangan H Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
510 PKK Lahad Datu PKKLD BLOK F-L-3-2 BLOK F Lahad Datu F KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
511 Hospital Lahad Datu E4-L4-1 (1) BLOK E Lahad Datu E Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
513 Hospital Lahad Datu F1-L1-1 BLOK F Lahad Datu F Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
514 Hospital Lahad Datu F1-L1-2 BLOK F Lahad Datu F Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
515 PKK Kinabatangan A1 (Bilik 2) KK Batu RUMAH KEDIAMAN Kinabatangan H Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
517 PKK Kinabatangan A1 (Bilik 3) KK Batu RUMAH KEDIAMAN Kinabatangan H Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
518 Hospital Lahad Datu F1-L1-3 BLOK F Lahad Datu F Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
521 Hospital Lahad Datu F1-L1-4 BLOK F Lahad Datu F Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
522 PKK Sandakan KK SUNGAI MANILA (4) RUMAH KEDIAMAN Sandakan F Rumah Khas Jawatan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
523 Hospital Lahad Datu F1-L2-1 BLOK F Lahad Datu F Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
524 Hospital Lahad Datu F1-L2-2 BLOK F Lahad Datu F Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
525 PKK Lahad Datu PKKLD BLOK F-R-3-2 BLOK F Lahad Datu F KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
526 Hospital Lahad Datu F1-L2-3 BLOK F Lahad Datu F Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
527 PKK Sandakan KK SUNGAI MANILA (5) RUMAH KEDIAMAN Sandakan F Rumah Khas Jawatan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
528 PKK Kinabatangan 3B (BILIK 2) - PKK K BLOK A Kinabatangan H Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
530 Hospital Lahad Datu F1-L2-4 BLOK F Lahad Datu F Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
535 PKK Kinabatangan A2 (Bilik 3) KK Batu RUMAH KEDIAMAN Kinabatangan H Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
536 PKK Sandakan KK LIBARAN (2) RUMAH KEDIAMAN Sandakan F Rumah Khas Jawatan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
537 PKK Kinabatangan 3A (BILIK 2) - PKK K BLOK B Kinabatangan H Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
538 Hospital Lahad Datu F1-L3-1 BLOK F Lahad Datu F Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
540 PKK Sandakan KOMPLEKS BATU 7 (2) RUMAH KEDIAMAN Sandakan F Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
541 PKK Kinabatangan F-4 (Bilik 2) KK Suk BLOK F Kinabatangan H Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
542 Hospital Lahad Datu F1-L3-2 BLOK F Lahad Datu F Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
544 PKK Kinabatangan F-4 (Bilik 3) KK Suk BLOK F Kinabatangan H Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
545 Hospital Lahad Datu F1-L3-3 BLOK F Lahad Datu F Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
546 PKK Lahad Datu PKKLD BLOK G-L-3-3 BLOK G Lahad Datu G KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
547 PKK Kinabatangan 4B (BILIK 2) - PKK K BLOK B Kinabatangan H Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
548 Hospital Lahad Datu F1-L3-4 BLOK F Lahad Datu F Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
549 PKK Kinabatangan G-1-2 (Bilik 2) KK S BLOK G Kinabatangan H Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
551 PKK Kinabatangan G-1-2 (Bilik 3) KK S BLOK G Kinabatangan H Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
552 PKK Kinabatangan 3A (BILIK 2) - PKK K BLOK C Kinabatangan H Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
553 Hospital Lahad Datu F1-L4-1 BLOK F Lahad Datu F Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
555 Hospital Lahad Datu F1-L4-2 BLOK F Lahad Datu F Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
557 Hospital Lahad Datu F1-L4-3 BLOK F Lahad Datu F Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
558 PKK Kinabatangan 3B (BILIK 2) - PKK K BLOK C Kinabatangan H Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
559 Hospital Lahad Datu F1-L4-4 BLOK F Lahad Datu F Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
560 PKK Kinabatangan 4A (BILIK 2) - PKK K BLOK C Kinabatangan H Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
561 PKK Kinabatangan G-2-6 (Bilik 2) KK S BLOK G Kinabatangan H Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
565 Hospital Lahad Datu F2-L1-1 BLOK F Lahad Datu F Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
566 PKK Kinabatangan G-2-8 (Bilik 2) KK S BLOK G Kinabatangan H Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
568 PKK Kinabatangan G-2-8 (Bilik 3) KK S BLOK G Kinabatangan H Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
570 Hospital Lahad Datu F2-L1-2 BLOK F Lahad Datu F Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
571 PKK Kinabatangan Kuarters Kuamut (R3) RUMAH KEDIAMAN Kinabatangan H Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
572 Hospital Lahad Datu F2-L1-3 BLOK F Lahad Datu F Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
574 Hospital Lahad Datu F2-L1-4 BLOK F Lahad Datu F Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
575 Hospital Lahad Datu F2-L2-1 BLOK F Lahad Datu F Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
576 PKK Sandakan F4L2 BLOK B Sandakan F Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
577 Hospital Lahad Datu F2-L2-2 BLOK F Lahad Datu F Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
578 PKK Sandakan F2L1 (2) - KONGSI BLOK C Sandakan F Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
579 Hospital Lahad Datu F2-L2-3 BLOK F Lahad Datu F Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
580 PKK Kinabatangan A2-2 (BILIK 2) KK TO BLOK A Kinabatangan H Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
581 Hospital Lahad Datu F2-L2-4 BLOK F Lahad Datu F Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
582 PKK Sandakan F3L2 (2) BLOK C Sandakan F Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
583 PKK Kinabatangan A2-2 (BILIK 3) KK TO BLOK A Kinabatangan H Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
584 Hospital Lahad Datu F2-L3-1 BLOK F Lahad Datu F Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
585 Hospital Lahad Datu F2-L3-2 BLOK F Lahad Datu F Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
587 PKK Kinabatangan A3-1 (BILIK 2) KK TO BLOK A Kinabatangan H Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
588 Hospital Lahad Datu F2-L3-3 BLOK F Lahad Datu F Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
589 Hospital Lahad Datu F2-L3-4 BLOK F Lahad Datu F Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
590 PKK Kinabatangan A3-1 (BILIK 3) KK TO BLOK A Kinabatangan H Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
591 Hospital Lahad Datu F2-L4-1 BLOK F Lahad Datu F Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
592 Hospital Lahad Datu F2-L4-2 BLOK F Lahad Datu F Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
593 PKK Kinabatangan A5-1 (BILIK 2) KK TO BLOK A Kinabatangan H Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
594 PKK Kinabatangan Rumah Batu 3 (BILIK RUMAH KEDIAMAN Kinabatangan H Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
595 PKK Kinabatangan A5-1 (BILIK 3) KK TO BLOK A Kinabatangan H Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
597 PKK Kinabatangan Rumah Papan (BILIK 2 RUMAH KEDIAMAN Kinabatangan H Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
598 Hospital Lahad Datu F2-L4-4 BLOK F Lahad Datu F Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
599 PKK Kinabatangan Rumah Papan (Bilik 3 RUMAH KEDIAMAN Kinabatangan H Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
600 PKK Kinabatangan B2-1 (BILIK 2) KK TO BLOK B Kinabatangan H Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
601 PKK Beluran TANGKARASON 4 RUMAH KEDIAMAN Beluran I Rumah Khas Jabatan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
602 PKK Kinabatangan B2-1 (BILIK 3) KK TO BLOK B Kinabatangan H Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
603 Hospital Lahad Datu G1-L1-1 BLOK G Lahad Datu G Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
604 Hospital Lahad Datu G1-L1-2 BLOK G Lahad Datu G Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
605 PKK Kinabatangan B2-2 (BILIK 2) KK TO BLOK B Kinabatangan H Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
606 PKK Kinabatangan Kuarters Mkwgu (R2) RUMAH KEDIAMAN Kinabatangan H Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
607 Hospital Lahad Datu G1-L1-3 BLOK G Lahad Datu G Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
608 PKK Kinabatangan B2-2 (BILIK 3) KK TO BLOK B Kinabatangan H Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
609 Hospital Lahad Datu G1-L1-4 BLOK G Lahad Datu G Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
610 PKK Kinabatangan B3-1 (BILIK 2) KK TO BLOK B Kinabatangan H Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
612 PKK Kinabatangan B3-1 (BILIK 3) KK TO BLOK B Kinabatangan H Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
613 Hospital Lahad Datu G1-L2-2 BLOK G Lahad Datu G Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
614 Hospital Lahad Datu G1-L2-3 BLOK G Lahad Datu G Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
615 PKK Kinabatangan B3-2 (BILIK 2) KK TO BLOK B Kinabatangan H Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
616 Hospital Lahad Datu G1-L2-4 BLOK G Lahad Datu G Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
617 PKK Kinabatangan B3-2 (BILIK 3) KK TO BLOK B Kinabatangan H Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
618 Hospital Lahad Datu G1-L3-2 BLOK G Lahad Datu G Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
620 Hospital Lahad Datu G1-L3-4 BLOK G Lahad Datu G Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
621 Hospital Lahad Datu G1-L4-1 BLOK G Lahad Datu G Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
622 PKK Beluran D1 BLOK A Beluran D Rumah Khas Jabatan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
623 Hospital Lahad Datu G1-L4-2 BLOK G Lahad Datu G Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
625 Hospital Lahad Datu G1-L4-3 BLOK G Lahad Datu G Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
626 Hospital Lahad Datu G1-L4-4 BLOK G Lahad Datu G Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
627 PKK Kinabatangan B4-2 (BILIK 2) KK TO BLOK B Kinabatangan H Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
628 PKK Beluran F1-1-2 BLOK B Beluran F Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
629 Hospital Lahad Datu G2-L1-1 BLOK G Lahad Datu G Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
630 PKK Kinabatangan B4-2 (BILIK 3) KK TO BLOK B Kinabatangan H Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
632 Hospital Lahad Datu G2-L1-2 BLOK G Lahad Datu G Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
633 Hospital Lahad Datu G2-L1-3 BLOK G Lahad Datu G Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
634 PKK Beluran F1-3-2 BLOK B Beluran F Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
635 Hospital Lahad Datu G2-L1-4 BLOK G Lahad Datu G Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
636 PKK Beluran F1-4-2 (1) BLOK B Beluran F Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
637 Hospital Lahad Datu G2-L2-1 BLOK G Lahad Datu G Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
641 Hospital Lahad Datu G2-L2-3 BLOK G Lahad Datu G Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
642 PKK Beluran F1-3-1 BLOK B Beluran F Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
643 Hospital Lahad Datu G2-L2-4 BLOK G Lahad Datu G Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
644 PKK Beluran F1-4-1 BLOK B Beluran F Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
645 Hospital Lahad Datu G2-L3-1 BLOK G Lahad Datu G Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
646 Hospital Lahad Datu G2-L3-2 BLOK G Lahad Datu G Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
648 Hospital Lahad Datu G2-L3-3 BLOK G Lahad Datu G Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
649 PKK Kinabatangan B5-1 (BILIK 2) KK TO BLOK B Kinabatangan H Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
650 Hospital Lahad Datu G2-L3-4 BLOK G Lahad Datu G Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
651 PKK Beluran F2-2-1 BLOK C Beluran F Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
652 PKK Beluran F2-3-1 BLOK C Beluran F Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
653 PKK Kinabatangan B5-1 (BILIK 3) KK TO BLOK B Kinabatangan H Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
654 Hospital Lahad Datu G2-L4-1 BLOK G Lahad Datu G Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
655 PKK Beluran F2-4-1 BLOK C Beluran F Rumah Khas Jabatan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
656 Hospital Lahad Datu G2-L4-2 BLOK G Lahad Datu G Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
657 Hospital Lahad Datu G2-L4-3 BLOK G Lahad Datu G Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
659 Hospital Lahad Datu G2-L4-4 BLOK G Lahad Datu G Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
660 Hospital Lahad Datu G3-L1-1 BLOK G Lahad Datu G Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
662 Hospital Lahad Datu G3-L1-2 BLOK G Lahad Datu G Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
664 Hospital Lahad Datu G3-L1-3 BLOK G Lahad Datu G Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
665 Hospital Lahad Datu G3-L1-4 BLOK G Lahad Datu G Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
666 PKK Beluran F2-4-2 BLOK C Beluran F Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
667 Hospital Lahad Datu G3-L2-1 BLOK G Lahad Datu G Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
669 Hospital Lahad Datu G3-L2-2 BLOK G Lahad Datu G Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
671 Hospital Lahad Datu G3-L2-3 BLOK G Lahad Datu G Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
672 Hospital Lahad Datu G3-L2-4 BLOK G Lahad Datu G Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
675 Hospital Lahad Datu G3-L3-1 BLOK G Lahad Datu G Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
676 Hospital Lahad Datu G3-L3-2 BLOK G Lahad Datu G Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
677 Hospital Lahad Datu G3-L3-3 BLOK G Lahad Datu G Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
678 PKK Beluran G4-1-1 BLOK E Beluran G Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
679 Hospital Lahad Datu G3-L3-4 BLOK G Lahad Datu G Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
681 Hospital Lahad Datu G3-L4-1 BLOK G Lahad Datu G Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
682 Hospital Lahad Datu G3-L4-2 BLOK G Lahad Datu G Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
683 PKK Beluran G4-3-1 BLOK E Beluran G Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
684 Hospital Lahad Datu G3-L4-3 BLOK G Lahad Datu G Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
685 Hospital Lahad Datu G3-L4-4 BLOK G Lahad Datu G Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
686 PKK Beluran G4-4-1 (1) BLOK E Beluran G Rumah Khas Jabatan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
687 PKK Beluran G2-1-1 BLOK G Beluran G Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
688 Hospital Lahad Datu G4-L1-1 BLOK G Lahad Datu G Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
689 PKK Beluran G2-2-1 BLOK G Beluran G Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
693 Hospital Lahad Datu G4-L1-2 BLOK G Lahad Datu G Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
695 Hospital Lahad Datu G4-L1-4 BLOK G Lahad Datu G Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
696 Hospital Lahad Datu G4-L2-1 BLOK G Lahad Datu G Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
697 Hospital Lahad Datu G4-L2-2 BLOK G Lahad Datu G Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
698 Hospital Lahad Datu G4-L2-3 BLOK G Lahad Datu G Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
700 Hospital Lahad Datu G4-L2-4 BLOK G Lahad Datu G Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
702 Hospital Lahad Datu G4-L3-1 BLOK G Lahad Datu G Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
703 PKK Beluran G3-3-2 (1) BLOK D Beluran G Rumah Khas Jabatan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
704 Hospital Lahad Datu G4-L3-2 BLOK G Lahad Datu G Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
706 Hospital Lahad Datu G4-L3-3 BLOK G Lahad Datu G Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
708 Hospital Lahad Datu G4-L3-4 BLOK G Lahad Datu G Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
712 Hospital Lahad Datu G4-L4-3 BLOK G Lahad Datu G Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
715 Hospital Lahad Datu G4-L4-4 BLOK G Lahad Datu G Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
716 PKK Beluran G1-3-1 (1) BLOK F Beluran G Rumah Khas Jabatan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
717 PKK Beluran G1-4-1 (1) BLOK F Beluran G Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
723 PKK Kinabatangan A1 (Bilik 3) KK Pe BLOK A Kinabatangan H Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
724 PKK Beluran G2-2-2 BLOK G Beluran G Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
725 PKK Beluran G2-3-2 BLOK G Beluran G Rumah Khas Jabatan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
730 PKK Kinabatangan No.1 (BILIK 3) KK MI RUMAH KEDIAMAN Kinabatangan H Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
731 PKK Kinabatangan No.3 (BILIK 2) KK MI RUMAH KEDIAMAN Kinabatangan H Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
732 PKK Kinabatangan No.3 (BILIK 3) KK MI RUMAH KEDIAMAN Kinabatangan H Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
733 Hospital Lahad Datu E4-L4-1 (2) BLOK E Lahad Datu E Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
734 Hospital Lahad Datu E4-L4-1 (3) BLOK E Lahad Datu E Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
735 Hospital Lahad Datu E4-L4-1 (4) BLOK E Lahad Datu E Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
736 Hospital Lahad Datu E4-L4-1 (5) BLOK E Lahad Datu E Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
737 Hospital Lahad Datu E4-L4-1 (6) BLOK E Lahad Datu E Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
738 Hospital Lahad Datu E3-L1-2 (2) BLOK E Lahad Datu E Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
739 Hospital Lahad Datu E3-L1-2 (3) BLOK E Lahad Datu E Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
740 Hospital Lahad Datu E3-L1-2 (4) BLOK E Lahad Datu E Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
741 Hospital Lahad Datu E3-L1-2 (5) BLOK E Lahad Datu E Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
742 Hospital Lahad Datu E3-L1-2 (6) BLOK E Lahad Datu E Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
743 Hospital Lahad Datu E3-L2-1 (2) BLOK E Lahad Datu E Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
744 Hospital Lahad Datu E3-L2-1 (3) BLOK E Lahad Datu E Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
745 Hospital Lahad Datu E3-L2-1 (4) BLOK E Lahad Datu E Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
746 Hospital Lahad Datu E3-L2-1 (5) BLOK E Lahad Datu E Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
747 Hospital Lahad Datu E3-L2-1 (6) BLOK E Lahad Datu E Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
748 Hospital Lahad Datu E3-L3-1 (2) BLOK E Lahad Datu E Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
749 Hospital Lahad Datu E3-L3-1 (3) BLOK E Lahad Datu E Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
750 Hospital Lahad Datu E3-L3-1 (4) BLOK E Lahad Datu E Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
751 Hospital Lahad Datu E3-L3-1 (5) BLOK E Lahad Datu E Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
752 Hospital Lahad Datu E3-L3-1 (6) BLOK E Lahad Datu E Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
753 Hospital Lahad Datu E3-L3-2 (2) BLOK E Lahad Datu E Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
754 Hospital Lahad Datu E3-L3-2 (3) BLOK E Lahad Datu E Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
755 Hospital Lahad Datu E3-L3-2 (4) BLOK E Lahad Datu E Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
756 Hospital Lahad Datu E3-L3-2 (5) BLOK E Lahad Datu E Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
757 Hospital Lahad Datu E3-L3-2 (6) BLOK E Lahad Datu E Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
758 Hospital Lahad Datu E3-L4-1 (2) BLOK E Lahad Datu E Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
759 Hospital Lahad Datu E3-L4-1 (3) BLOK E Lahad Datu E Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
760 Hospital Lahad Datu E3-L4-1 (4) BLOK E Lahad Datu E Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
761 Hospital Lahad Datu E3-L4-1 (5) BLOK E Lahad Datu E Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
762 Hospital Lahad Datu E3-L4-1 (6) BLOK E Lahad Datu E Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
763 Hospital Lahad Datu E3-L4-2 (2) BLOK E Lahad Datu E Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
764 Hospital Lahad Datu E3-L4-2 (3) BLOK E Lahad Datu E Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
765 Hospital Lahad Datu E3-L4-2 (4) BLOK E Lahad Datu E Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
766 Hospital Lahad Datu E3-L4-2 (5) BLOK E Lahad Datu E Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
767 Hospital Lahad Datu E3-L4-2 (6) BLOK E Lahad Datu E Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
769 PKK Kinabatangan Rumah Papan (Bilik 2 RUMAH KEDIAMAN Kinabatangan H KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
770 PKK Kinabatangan Rumah Papan (Bilik 3 RUMAH KEDIAMAN Kinabatangan H Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
771 PKK Beluran PAITAN 2 (2) RUMAH KEDIAMAN Beluran I Rumah Khas Jabatan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
772 PKK Beluran PAITAN 3 (2) RUMAH KEDIAMAN Beluran I Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
773 PKK Beluran PAITAN 5 (1) RUMAH KEDIAMAN Beluran I Rumah Khas Jabatan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
775 PKK Beluran TANGKARASON 3 (2) RUMAH KEDIAMAN Beluran I Rumah Khas Jabatan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
776 PKK Beluran LINGKABAU 1(2) RUMAH KEDIAMAN Beluran I Rumah Khas Jabatan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
777 PKK Beluran LINGKABAU 1(3) RUMAH KEDIAMAN Beluran I Rumah Khas Jabatan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
778 PKK Beluran LINGKABAU 2 (2) RUMAH KEDIAMAN Beluran I Rumah Khas Jabatan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
779 PKK Beluran ABUAN 2 (2) RUMAH KEDIAMAN Beluran I Rumah Khas Jabatan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
780 Hospital Kinabatangan A-4-4 (a) BLOK A Kinabatangan G KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
781 PKK Beluran NANGOH D1(2) RUMAH KEDIAMAN Beluran I Rumah Khas Jabatan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
783 PKK Beluran NANGOH E2 (2) RUMAH KEDIAMAN Beluran I Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
784 PKK Beluran KUALA SAPI 5 (2) RUMAH KEDIAMAN Beluran I Rumah Khas Jabatan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
785 PKK Beluran KUALA SAPI (3) RUMAH KEDIAMAN Beluran I Rumah Khas Jabatan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
786 PKK Beluran PAITAN 7 (2) RUMAH KEDIAMAN Beluran I Rumah Khas Jabatan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
788 PKK Beluran F1-4-2 (2) BLOK B Beluran F Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
789 PKK Beluran G3-3-2 (2) BLOK D Beluran G Rumah Khas Jabatan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
790 PKK Beluran G3-3-2 (3) BLOK D Beluran G Rumah Khas Jabatan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
791 PKK Beluran G4-4-1 (2) BLOK E Beluran G Rumah Khas Jabatan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
797 PKK Beluran G2-4-1 (3) BLOK G Beluran G Rumah Khas Jabatan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
798 PKK Beluran G2-4-2 (2) BLOK G Beluran G Rumah Khas Jabatan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
799 Hospital Duchess of Kent Sandakan 2035 RUMAH KEDIAMAN Sandakan D Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Rosak - Tidak Sesuai Diduduki)
807 PKK Sandakan F3L2 BLOK A Sandakan A Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
811 Hospital Kinabatangan S 4 (b) RUMAH KEDIAMAN Kinabatangan D Rumah Khas Jawatan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
812 Hospital Kinabatangan B-3-2(C) BLOK B Kinabatangan G Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
814 Hospital Beluran JKR 2882/DIV 1 RUMAH KEDIAMAN Beluran E Rumah Khas Jawatan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
818 Hospital Beluran L3-1 BLOK A Beluran G Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
821 Hospital Beluran JKR 2892A BLOK B Beluran J Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Rosak - Tidak Sesuai Diduduki)
822 Hospital Beluran JKR 2891F BLOK A Beluran J Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Rosak - Tidak Sesuai Diduduki)
824 PKK Sandakan NO F4L1 BLOK A Sandakan D Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
825 PKK Sandakan NO F4L2 BLOK A Sandakan D Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
826 PKK Sandakan NO F3L1 BLOK A Sandakan D Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
827 PKK Sandakan NO F1L2 BLOK A Sandakan D Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
828 PKK Sandakan NO F2L2 BLOK A Sandakan D Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
829 PKK Sandakan NO F2L1 BLOK A Sandakan D Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)