Sistem I-Kuarters Jabatan Kesihatan Negeri Sabah


Berikut adalah senarai kuarters kosong di bawah Zon Sandakan

Bil Pusat Tanggungjawab No. Unit Blok Daerah Kelas Rumah Jenis Rumah Status Rumah Tindakan
14 Hospital Kinabatangan A-2-1(c) BLOK A Kinabatangan G Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
19 Hospital Kinabatangan B-2-2 BLOK B Kinabatangan G Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
23 Hospital Beluran JKR 2891 B BLOK A Beluran J Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Rosak - Tidak Sesuai Diduduki)
25 Hospital Beluran JKR 2882/DIV 1 RUMAH KEDIAMAN Beluran E Rumah Khas Jabatan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
27 Hospital Duchess of Kent Sandakan 101 FLAT Sandakan G Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Rosak - Tidak Sesuai Diduduki)
40 Hospital Beluran JKR 2891 C BLOK A Beluran J Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Rosak - Tidak Sesuai Diduduki)
43 Hospital Duchess of Kent Sandakan 102 FLAT Sandakan G Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Rosak - Tidak Sesuai Diduduki)
49 Hospital Beluran JKR 2891 D BLOK A Beluran J Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Rosak - Tidak Sesuai Diduduki)
52 Hospital Duchess of Kent Sandakan 103 FLAT Sandakan G Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Rosak - Tidak Sesuai Diduduki)
53 PKK Kinabatangan 1B - PKK KBTGN BLOK A Kinabatangan H Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
56 Hospital Duchess of Kent Sandakan 104 FLAT Sandakan G Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Rosak - Tidak Sesuai Diduduki)
62 Hospital Duchess of Kent Sandakan 105 FLAT Sandakan G Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Rosak - Tidak Sesuai Diduduki)
64 Hospital Kinabatangan A-3-3(a) BLOK A Kinabatangan G Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
69 Hospital Duchess of Kent Sandakan 106 FLAT Sandakan G Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Rosak - Tidak Sesuai Diduduki)
75 PKK Sandakan SEMI D-1 RUMAH KEDIAMAN Sandakan C Rumah Khas Jawatan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
76 Hospital Duchess of Kent Sandakan 107 FLAT Sandakan G Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Rosak - Tidak Sesuai Diduduki)
79 Hospital Kinabatangan A-3-4(a) BLOK A Kinabatangan G Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
82 Hospital Kinabatangan A-3-4(b) BLOK A Kinabatangan G Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
84 Hospital Duchess of Kent Sandakan 108 FLAT Sandakan G Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Rosak - Tidak Sesuai Diduduki)
85 Hospital Kinabatangan B-3-1(a-i) BLOK B Kinabatangan G Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
87 Hospital Duchess of Kent Sandakan 201 FLAT Sandakan G Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Rosak - Tidak Sesuai Diduduki)
94 PKK Beluran TAGAS-TAGAS 2 RUMAH KEDIAMAN Beluran I Rumah Khas Jabatan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
96 Hospital Beluran JKR 2892 A BLOK B Beluran J Rumah Khas Jawatan KOSONG (Rosak - Tidak Sesuai Diduduki)
99 Hospital Duchess of Kent Sandakan 202 FLAT Sandakan G Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Rosak - Tidak Sesuai Diduduki)
105 Hospital Duchess of Kent Sandakan 203 FLAT Sandakan G Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Rosak - Tidak Sesuai Diduduki)
108 Hospital Lahad Datu E4-L4-2 (6) BLOK E Lahad Datu E Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
110 Hospital Duchess of Kent Sandakan 204 FLAT Sandakan G Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Rosak - Tidak Sesuai Diduduki)
113 PKK Kinabatangan No. 1 (Bilik 1) Ruma RUMAH KEDIAMAN Kinabatangan H Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
116 Hospital Duchess of Kent Sandakan 205 FLAT Sandakan G Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Rosak - Tidak Sesuai Diduduki)
119 Hospital Duchess of Kent Sandakan 206 FLAT Sandakan G Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Rosak - Tidak Sesuai Diduduki)
125 Hospital Lahad Datu C1-L1-1 BLOK C Lahad Datu C Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
126 PKK Beluran SUNGAI-SUNGAI 4 RUMAH KEDIAMAN Beluran I Rumah Khas Jabatan KOSONG (Rosak - Tidak Sesuai Diduduki)
127 Hospital Duchess of Kent Sandakan 207 FLAT Sandakan G Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Rosak - Tidak Sesuai Diduduki)
131 Hospital Duchess of Kent Sandakan 208 FLAT Sandakan G Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Rosak - Tidak Sesuai Diduduki)
136 Hospital Lahad Datu C1-L1-2 BLOK C Lahad Datu C Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
137 Hospital Duchess of Kent Sandakan 301 FLAT Sandakan G Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Rosak - Tidak Sesuai Diduduki)
138 PKK Kinabatangan No.3 Rumah Batu Buk RUMAH KEDIAMAN Kinabatangan H Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
141 Hospital Duchess of Kent Sandakan 302 FLAT Sandakan G Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Rosak - Tidak Sesuai Diduduki)
146 Hospital Duchess of Kent Sandakan 303 FLAT Sandakan G Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Rosak - Tidak Sesuai Diduduki)
151 Hospital Duchess of Kent Sandakan 304 FLAT Sandakan G Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Rosak - Tidak Sesuai Diduduki)
152 Hospital Kinabatangan A-4-4(b) BLOK A Kinabatangan G Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
156 PKK Kinabatangan No.1 Rumah Papan Buk RUMAH KEDIAMAN Kinabatangan H Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
158 Hospital Duchess of Kent Sandakan 305 FLAT Sandakan G Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Rosak - Tidak Sesuai Diduduki)
160 Hospital Lahad Datu C1-L2-1 BLOK C Lahad Datu C Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
161 Hospital Beluran JKR 2892 E BLOK B Beluran J Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Rosak - Tidak Sesuai Diduduki)
162 Hospital Duchess of Kent Sandakan 306 FLAT Sandakan G Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Rosak - Tidak Sesuai Diduduki)
164 PKK Beluran TANGKARASON 3 (1) RUMAH KEDIAMAN Beluran I Rumah Khas Jabatan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
170 Hospital Duchess of Kent Sandakan 307 FLAT Sandakan G Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Rosak - Tidak Sesuai Diduduki)
173 PKK Sandakan F4L1 BLOK B Sandakan F Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
177 Hospital Duchess of Kent Sandakan 308 FLAT Sandakan G Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Rosak - Tidak Sesuai Diduduki)
183 PKK Beluran NANGOH E1 RUMAH KEDIAMAN Beluran I Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
184 PKK Kinabatangan Rumah Papan No.3 Buk RUMAH KEDIAMAN Kinabatangan H Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
189 PKK Kinabatangan No.4 Rumah Papan Buk RUMAH KEDIAMAN Kinabatangan H Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
194 Hospital Lahad Datu C1-L2-2 BLOK C Lahad Datu C Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
195 PKK Sandakan F1L1 BLOK C Sandakan F Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
202 PKK Kinabatangan 3B (BILIK 1) - PKK K BLOK B Kinabatangan H Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
207 Hospital Duchess of Kent Sandakan 1B FLAT Sandakan F Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
214 Hospital Beluran FLAT A LEVEL 2-2(1) BLOK A Beluran G Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
215 PKK Beluran NANGOH M2 RUMAH KEDIAMAN Beluran I Rumah Khas Jabatan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
217 PKK Kinabatangan A1 (Bilik 1) KK Batu TERES Kinabatangan H Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
219 Hospital Kinabatangan B-3-3(c) BLOK B Kinabatangan G Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
220 Hospital Duchess of Kent Sandakan 1B LAYANG-LAYANG FLAT Sandakan H Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
221 Hospital Kinabatangan T5 TERES Kinabatangan E Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
226 PKK Lahad Datu KK TAMBISAN H-5 RUMAH KEDIAMAN Lahad Datu H KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
227 Hospital Duchess of Kent Sandakan 2A FLAT Sandakan F Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
228 PKK Kinabatangan A2 (Bilik 1) KK Batu TERES Kinabatangan H Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
229 Hospital Duchess of Kent Sandakan 1C LAYANG-LAYANG FLAT Sandakan H Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
239 Hospital Duchess of Kent Sandakan 2A LAYANG-LAYANG FLAT Sandakan H Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
241 PKK Sandakan F3L2 (1) BLOK C Sandakan F Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
242 Hospital Lahad Datu C1-L3-1 BLOK C Lahad Datu C Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Rosak - Tidak Sesuai Diduduki)
245 Hospital Duchess of Kent Sandakan 2B LAYANG-LAYANG FLAT Sandakan H Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
250 Hospital Duchess of Kent Sandakan 2C LAYANG-LAYANG FLAT Sandakan H Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
251 Hospital Lahad Datu C1-L3-2 BLOK C Lahad Datu C Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
254 PKK Lahad Datu KK SILABUKAN G-3 RUMAH KEDIAMAN Lahad Datu G KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
255 Hospital Kinabatangan B-4-1 BLOK B Kinabatangan G Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
260 PKK Lahad Datu KK SILABUKAN G-4 RUMAH KEDIAMAN Lahad Datu G KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
262 Hospital Kinabatangan B-4-2(a) BLOK B Kinabatangan G Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
263 Hospital Lahad Datu D1-L1-1 BLOK D Lahad Datu D Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
265 Hospital Duchess of Kent Sandakan 2D LAYANG-LAYANG FLAT Sandakan H Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
268 PKK Beluran KOLAPIS 1 RUMAH KEDIAMAN Beluran I Rumah Khas Jabatan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
272 Hospital Duchess of Kent Sandakan 3A LAYANG-LAYANG FLAT Sandakan H Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Rosak - Tidak Sesuai Diduduki)
278 PKK Kinabatangan 3B (BILIK 1) - PKK K BLOK C Kinabatangan H Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
279 Hospital Duchess of Kent Sandakan 3B FLAT Sandakan F Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
284 Hospital Kinabatangan B-4-2(c-i) BLOK B Kinabatangan G Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
286 Hospital Beluran FLAT A LEVEL 3-1(2) BLOK A Beluran G Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
289 Hospital Duchess of Kent Sandakan 4A FLAT Sandakan F Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
290 Hospital Lahad Datu D1-L2-1 BLOK D Lahad Datu D Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
295 Hospital Beluran FLAT A LEVEL 3-3(3) BLOK A Beluran G Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
296 Hospital Duchess of Kent Sandakan 3D LAYANG-LAYANG FLAT Sandakan H Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Rosak - Tidak Sesuai Diduduki)
297 Hospital Lahad Datu D1-L2-2 BLOK D Lahad Datu D Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
299 PKK Sandakan F3L1 BLOK D Sandakan E Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
301 Hospital Duchess of Kent Sandakan 4B FLAT Sandakan F Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
305 Hospital Duchess of Kent Sandakan 4A LAYANG-LAYANG FLAT Sandakan H Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
306 Hospital Beluran FLAT A LEVEL 3-2 BLOK A Beluran G Rumah Khas Jabatan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
309 PKK Sandakan F3L2 BLOK D Sandakan E Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
320 Hospital Lahad Datu D1-L3-1 BLOK D Lahad Datu D Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
322 PKK Sandakan F4L2 BLOK D Sandakan E Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
325 Hospital Beluran FLAT A LEVEL 4-2 BLOK A Beluran G Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
331 PKK Beluran TERUSAN SUGUT 4 RUMAH KEDIAMAN Beluran I Rumah Khas Jabatan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
332 Hospital Beluran FLAT B LEVEL 4-1 BLOK B Beluran G Rumah Khas Jabatan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
334 Hospital Lahad Datu D1-L4-1 BLOK D Lahad Datu D Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
335 PKK Kinabatangan Rumah Batu 1 KK Enti RUMAH KEDIAMAN Kinabatangan H Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
341 Hospital Lahad Datu D1-L4-2 BLOK D Lahad Datu D Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
342 PKK Kinabatangan Rumah Batu 2 KK Enti RUMAH KEDIAMAN Kinabatangan H Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
345 PKK Sandakan KD BERHALA DARAT RUMAH KEDIAMAN Sandakan F Rumah Khas Jawatan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
348 Hospital Duchess of Kent Sandakan 1F (NO. L1) FLAT Sandakan D Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Rosak - Tidak Sesuai Diduduki)
352 PKK Beluran ABUAN 3 RUMAH KEDIAMAN Beluran I Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
353 Hospital Lahad Datu D2-L1-1 BLOK D Lahad Datu D Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
356 Hospital Kinabatangan S 1(b) RUMAH KEDIAMAN Kinabatangan D Rumah Khas Jabatan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
358 PKK Sandakan KD SIBUGA RUMAH KEDIAMAN Sandakan F Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
359 PKK Kinabatangan Rumah Papan (Bilik 1 RUMAH KEDIAMAN Kinabatangan H Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
361 Hospital Lahad Datu D2-L1-2 BLOK D Lahad Datu D Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
362 PKK Kinabatangan G-2-7 Sukau BLOK G Kinabatangan H Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
366 Hospital Kinabatangan S 2(a) RUMAH KEDIAMAN Kinabatangan D Rumah Khas Jabatan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
368 Hospital Lahad Datu D2-L2-1 BLOK D Lahad Datu D Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
371 Hospital Beluran FLAT B LEVEL 5-1 BLOK B Beluran G Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
374 Hospital Lahad Datu D2-L2-2 BLOK D Lahad Datu D Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
377 Hospital Kinabatangan S 3(a) RUMAH KEDIAMAN Kinabatangan D Rumah Khas Jabatan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
378 Hospital Beluran DS BANGLO BLOK 2D-2 BLOK D Beluran D Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
379 Hospital Duchess of Kent Sandakan 1F (No. L2 ) FLAT Sandakan D Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
383 Hospital Lahad Datu D2-L3-1 BLOK D Lahad Datu D Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
385 Hospital Lahad Datu D2-L3-2 BLOK D Lahad Datu D Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
386 Hospital Kinabatangan S 3(b) RUMAH KEDIAMAN Kinabatangan D Rumah Khas Jabatan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
391 Hospital Duchess of Kent Sandakan 2F (No.L1) FLAT Sandakan D Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Rosak - Tidak Sesuai Diduduki)
394 Hospital Kinabatangan S 4(a) RUMAH KEDIAMAN Kinabatangan D Rumah Khas Jabatan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
395 Hospital Lahad Datu D2-L4-1 BLOK D Lahad Datu D Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Rosak - Tidak Sesuai Diduduki)
398 PKK Sandakan KK NUNUYAN RUMAH KEDIAMAN Sandakan F Rumah Khas Jawatan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
404 Hospital Beluran FLAT B LEVEL 5-2 (2) BLOK B Beluran G Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
409 PKK Sandakan KK BATU 10 RUMAH KEDIAMAN Sandakan F Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
410 Hospital Duchess of Kent Sandakan 3F (No. L1) FLAT Sandakan D Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
411 PKK Kinabatangan A5-1 (BILIK 1) KK TO BLOK A Kinabatangan H Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
414 Hospital Beluran FLAT B LEVEL 5-2 (3) BLOK B Beluran G Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
416 Hospital Lahad Datu E1-L1-1 BLOK E Lahad Datu E Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
421 Hospital Lahad Datu E1-L1-2 BLOK E Lahad Datu E Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
422 PKK Lahad Datu KK BUKIT BELACON 1 RUMAH KEDIAMAN Lahad Datu F KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
424 PKK Beluran KUALA SAPI 2 RUMAH KEDIAMAN Beluran I Rumah Khas Jabatan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
427 PKK Lahad Datu KK BUKIT BELACON 2 RUMAH KEDIAMAN Lahad Datu F KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
429 Hospital Lahad Datu E1-L2-1 BLOK E Lahad Datu E Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
432 Hospital Duchess of Kent Sandakan 4F (No.L2) FLAT Sandakan D Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
434 PKK Lahad Datu KD TENGAH NIPAH RUMAH KEDIAMAN Lahad Datu F KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
441 PKK Lahad Datu KD TANJUNG LABIAN RUMAH KEDIAMAN Lahad Datu F KOSONG (Rosak - Tidak Sesuai Diduduki)
444 Hospital Lahad Datu E1-L3-1 BLOK E Lahad Datu E Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
447 Hospital Lahad Datu E1-L3-2 BLOK E Lahad Datu E Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
455 PKK Lahad Datu KD SILABUKAN 1 RUMAH KEDIAMAN Lahad Datu F KOSONG (Rosak - Tidak Sesuai Diduduki)
456 Hospital Beluran FLAT 4G L 2-1(3) FLAT Beluran G Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
457 Hospital Lahad Datu E1-L4-2 BLOK E Lahad Datu E Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
459 PKK Lahad Datu KD SILABUKAN 2 RUMAH KEDIAMAN Lahad Datu G KOSONG (Rosak - Tidak Sesuai Diduduki)
460 Hospital Lahad Datu E2-L1-1 BLOK E Lahad Datu E Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
461 PKK Beluran KUALA SAPI 3 RUMAH KEDIAMAN Beluran I Rumah Khas Jabatan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
462 PKK Kinabatangan A1 (BILIK 1) KK Pe BLOK A Kinabatangan H Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
463 PKK Lahad Datu KD SILABUKAN 3 RUMAH KEDIAMAN Lahad Datu G KOSONG (Rosak - Tidak Sesuai Diduduki)
464 Hospital Lahad Datu E2-L1-2 BLOK E Lahad Datu E Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
465 Hospital Beluran FLAT 4G-L2-2 (3) FLAT Beluran G Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
467 Hospital Lahad Datu E2-L2-1 BLOK E Lahad Datu E Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
469 Hospital Lahad Datu E2-L2-2 BLOK E Lahad Datu E Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
475 Hospital Lahad Datu E2-L3-2 BLOK E Lahad Datu E Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
479 PKK Kinabatangan B1 (BILIK 1) KK Pe BLOK B Kinabatangan H Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
485 Hospital Lahad Datu E2-L4-2 BLOK E Lahad Datu E Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
486 PKK Kinabatangan B2 KK Penangah BLOK B Kinabatangan H Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
488 PKK Kinabatangan No.2 KK Minusoh RUMAH KEDIAMAN Kinabatangan H Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
492 Hospital Lahad Datu E3-L1-1 BLOK E Lahad Datu E Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
504 Hospital Lahad Datu E3-L1-2 (1) BLOK E Lahad Datu E Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
506 Hospital Lahad Datu E3-L2-1 (1) BLOK E Lahad Datu E Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
510 Hospital Lahad Datu E3-L2-2 BLOK E Lahad Datu E Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
513 PKK Kinabatangan Teres No. 3 - PKK KB TERES Kinabatangan H Rumah Khas Jabatan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
515 Hospital Lahad Datu E3-L3-1 (1) BLOK E Lahad Datu E Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
517 Hospital Lahad Datu E3-L3-2 (1) BLOK E Lahad Datu E Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
519 Hospital Lahad Datu E3-L4-2 (1) BLOK E Lahad Datu E Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
520 Hospital Lahad Datu E4-L1-1 BLOK E Lahad Datu E Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
524 Hospital Lahad Datu E4-L2-2 BLOK E Lahad Datu E Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
528 PKK Kinabatangan No. 1 (Bilik 2) Ruma RUMAH KEDIAMAN Kinabatangan H Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
529 PKK Kinabatangan No. 1(Bilik 3) Rumah RUMAH KEDIAMAN Kinabatangan H Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
531 Hospital Lahad Datu E4-L4-1 (1) BLOK E Lahad Datu E Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
533 Hospital Lahad Datu F1-L1-1 BLOK F Lahad Datu F Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
534 Hospital Lahad Datu F1-L1-2 BLOK F Lahad Datu F Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
535 PKK Kinabatangan A1 (Bilik 2) KK Batu RUMAH KEDIAMAN Kinabatangan H Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
537 PKK Kinabatangan A1 (Bilik 3) KK Batu RUMAH KEDIAMAN Kinabatangan H Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
538 Hospital Lahad Datu F1-L1-3 BLOK F Lahad Datu F Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
541 Hospital Lahad Datu F1-L1-4 BLOK F Lahad Datu F Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
542 PKK Sandakan KK SUNGAI MANILA (4) RUMAH KEDIAMAN Sandakan F Rumah Khas Jawatan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
543 Hospital Lahad Datu F1-L2-1 BLOK F Lahad Datu F Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
544 Hospital Lahad Datu F1-L2-2 BLOK F Lahad Datu F Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
545 PKK Lahad Datu PKKLD BLOK F-R-3-2 BLOK F Lahad Datu F KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
546 Hospital Lahad Datu F1-L2-3 BLOK F Lahad Datu F Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
547 PKK Sandakan KK SUNGAI MANILA (5) RUMAH KEDIAMAN Sandakan F Rumah Khas Jawatan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
548 PKK Kinabatangan 3B (BILIK 2) - PKK K BLOK A Kinabatangan H Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
550 Hospital Lahad Datu F1-L2-4 BLOK F Lahad Datu F Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
555 PKK Kinabatangan A2 (Bilik 3) KK Batu RUMAH KEDIAMAN Kinabatangan H Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
556 PKK Sandakan KK LIBARAN (2) RUMAH KEDIAMAN Sandakan F Rumah Khas Jawatan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
557 PKK Kinabatangan 3A (BILIK 2) - PKK K BLOK B Kinabatangan H Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
558 Hospital Lahad Datu F1-L3-1 BLOK F Lahad Datu F Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
560 PKK Sandakan KOMPLEKS BATU 7 (2) RUMAH KEDIAMAN Sandakan F Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
561 PKK Kinabatangan F-4 (Bilik 2) KK Suk BLOK F Kinabatangan H Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
562 Hospital Lahad Datu F1-L3-2 BLOK F Lahad Datu F Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
564 PKK Kinabatangan F-4 (Bilik 3) KK Suk BLOK F Kinabatangan H Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
565 Hospital Lahad Datu F1-L3-3 BLOK F Lahad Datu F Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
567 PKK Kinabatangan 4B (BILIK 2) - PKK K BLOK B Kinabatangan H Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
568 Hospital Lahad Datu F1-L3-4 BLOK F Lahad Datu F Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
569 PKK Kinabatangan G-1-2 (Bilik 2) KK S BLOK G Kinabatangan H Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
571 PKK Kinabatangan G-1-2 (Bilik 3) KK S BLOK G Kinabatangan H Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
572 PKK Kinabatangan 3A (BILIK 2) - PKK K BLOK C Kinabatangan H Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
573 Hospital Lahad Datu F1-L4-1 BLOK F Lahad Datu F Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
575 Hospital Lahad Datu F1-L4-2 BLOK F Lahad Datu F Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
577 Hospital Lahad Datu F1-L4-3 BLOK F Lahad Datu F Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
578 PKK Kinabatangan 3B (BILIK 2) - PKK K BLOK C Kinabatangan H Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
579 Hospital Lahad Datu F1-L4-4 BLOK F Lahad Datu F Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
580 PKK Kinabatangan 4A (BILIK 2) - PKK K BLOK C Kinabatangan H Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
581 PKK Kinabatangan G-2-6 (Bilik 2) KK S BLOK G Kinabatangan H Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
586 PKK Kinabatangan G-2-8 (Bilik 2) KK S BLOK G Kinabatangan H Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
588 PKK Kinabatangan G-2-8 (Bilik 3) KK S BLOK G Kinabatangan H Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
590 Hospital Lahad Datu F2-L1-2 BLOK F Lahad Datu F Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
591 PKK Kinabatangan Kuarters Kuamut (R3) RUMAH KEDIAMAN Kinabatangan H Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
592 Hospital Lahad Datu F2-L1-3 BLOK F Lahad Datu F Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
594 Hospital Lahad Datu F2-L1-4 BLOK F Lahad Datu F Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
595 Hospital Lahad Datu F2-L2-1 BLOK F Lahad Datu F Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
597 Hospital Lahad Datu F2-L2-2 BLOK F Lahad Datu F Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
599 Hospital Lahad Datu F2-L2-3 BLOK F Lahad Datu F Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
600 PKK Kinabatangan A2-2 (BILIK 2) KK TO BLOK A Kinabatangan H Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
601 Hospital Lahad Datu F2-L2-4 BLOK F Lahad Datu F Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
602 PKK Sandakan F3L2 (2) BLOK C Sandakan F Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
603 PKK Kinabatangan A2-2 (BILIK 3) KK TO BLOK A Kinabatangan H Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
605 Hospital Lahad Datu F2-L3-2 BLOK F Lahad Datu F Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
607 PKK Kinabatangan A3-1 (BILIK 2) KK TO BLOK A Kinabatangan H Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
608 Hospital Lahad Datu F2-L3-3 BLOK F Lahad Datu F Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
609 Hospital Lahad Datu F2-L3-4 BLOK F Lahad Datu F Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
610 PKK Kinabatangan A3-1 (BILIK 3) KK TO BLOK A Kinabatangan H Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
611 Hospital Lahad Datu F2-L4-1 BLOK F Lahad Datu F Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
612 Hospital Lahad Datu F2-L4-2 BLOK F Lahad Datu F Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
613 PKK Kinabatangan A5-1 (BILIK 2) KK TO BLOK A Kinabatangan H Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
614 PKK Kinabatangan Rumah Batu 3 (BILIK RUMAH KEDIAMAN Kinabatangan H Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
615 PKK Kinabatangan A5-1 (BILIK 3) KK TO BLOK A Kinabatangan H Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
617 PKK Kinabatangan Rumah Papan (BILIK 2 RUMAH KEDIAMAN Kinabatangan H Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
618 Hospital Lahad Datu F2-L4-4 BLOK F Lahad Datu F Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
619 PKK Kinabatangan Rumah Papan (Bilik 3 RUMAH KEDIAMAN Kinabatangan H Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
620 PKK Kinabatangan B2-1 (BILIK 2) KK TO BLOK B Kinabatangan H Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
621 PKK Beluran TANGKARASON 4 RUMAH KEDIAMAN Beluran I Rumah Khas Jabatan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
622 PKK Kinabatangan B2-1 (BILIK 3) KK TO BLOK B Kinabatangan H Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
624 Hospital Lahad Datu G1-L1-2 BLOK G Lahad Datu G Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
625 PKK Kinabatangan B2-2 (BILIK 2) KK TO BLOK B Kinabatangan H Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
626 PKK Kinabatangan Kuarters Mkwgu (R2) RUMAH KEDIAMAN Kinabatangan H Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
627 Hospital Lahad Datu G1-L1-3 BLOK G Lahad Datu G Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
628 PKK Kinabatangan B2-2 (BILIK 3) KK TO BLOK B Kinabatangan H Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
629 Hospital Lahad Datu G1-L1-4 BLOK G Lahad Datu G Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
630 PKK Kinabatangan B3-1 (BILIK 2) KK TO BLOK B Kinabatangan H Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
632 PKK Kinabatangan B3-1 (BILIK 3) KK TO BLOK B Kinabatangan H Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
634 Hospital Lahad Datu G1-L2-3 BLOK G Lahad Datu G Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
635 PKK Kinabatangan B3-2 (BILIK 2) KK TO BLOK B Kinabatangan H Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
636 Hospital Lahad Datu G1-L2-4 BLOK G Lahad Datu G Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
637 PKK Kinabatangan B3-2 (BILIK 3) KK TO BLOK B Kinabatangan H Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
638 Hospital Lahad Datu G1-L3-2 BLOK G Lahad Datu G Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
640 Hospital Lahad Datu G1-L3-4 BLOK G Lahad Datu G Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
641 Hospital Lahad Datu G1-L4-1 BLOK G Lahad Datu G Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
642 PKK Beluran D1 BLOK A Beluran D Rumah Khas Jabatan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
643 Hospital Lahad Datu G1-L4-2 BLOK G Lahad Datu G Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
644 PKK Beluran D2 BLOK A Beluran D Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
645 Hospital Lahad Datu G1-L4-3 BLOK G Lahad Datu G Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
647 PKK Kinabatangan B4-2 (BILIK 2) KK TO BLOK B Kinabatangan H Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
648 PKK Beluran F1-1-2 BLOK B Beluran F Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
649 Hospital Lahad Datu G2-L1-1 BLOK G Lahad Datu G Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
650 PKK Kinabatangan B4-2 (BILIK 3) KK TO BLOK B Kinabatangan H Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
653 Hospital Lahad Datu G2-L1-3 BLOK G Lahad Datu G Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
654 PKK Beluran F1-3-2 BLOK B Beluran F Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
655 Hospital Lahad Datu G2-L1-4 BLOK G Lahad Datu G Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
657 Hospital Lahad Datu G2-L2-1 BLOK G Lahad Datu G Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
659 Hospital Lahad Datu G2-L2-2 BLOK G Lahad Datu G Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
661 Hospital Lahad Datu G2-L2-3 BLOK G Lahad Datu G Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
663 Hospital Lahad Datu G2-L2-4 BLOK G Lahad Datu G Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
665 Hospital Lahad Datu G2-L3-1 BLOK G Lahad Datu G Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
666 Hospital Lahad Datu G2-L3-2 BLOK G Lahad Datu G Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
668 Hospital Lahad Datu G2-L3-3 BLOK G Lahad Datu G Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
669 PKK Kinabatangan B5-1 (BILIK 2) KK TO BLOK B Kinabatangan H Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
670 Hospital Lahad Datu G2-L3-4 BLOK G Lahad Datu G Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
672 PKK Beluran F2-3-1 BLOK C Beluran F Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
673 PKK Kinabatangan B5-1 (BILIK 3) KK TO BLOK B Kinabatangan H Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
674 Hospital Lahad Datu G2-L4-1 BLOK G Lahad Datu G Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
676 Hospital Lahad Datu G2-L4-2 BLOK G Lahad Datu G Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
677 Hospital Lahad Datu G2-L4-3 BLOK G Lahad Datu G Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
680 Hospital Lahad Datu G3-L1-1 BLOK G Lahad Datu G Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
682 Hospital Lahad Datu G3-L1-2 BLOK G Lahad Datu G Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
684 Hospital Lahad Datu G3-L1-3 BLOK G Lahad Datu G Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
685 Hospital Lahad Datu G3-L1-4 BLOK G Lahad Datu G Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
687 Hospital Lahad Datu G3-L2-1 BLOK G Lahad Datu G Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
689 Hospital Lahad Datu G3-L2-2 BLOK G Lahad Datu G Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
691 Hospital Lahad Datu G3-L2-3 BLOK G Lahad Datu G Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
692 Hospital Lahad Datu G3-L2-4 BLOK G Lahad Datu G Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
695 Hospital Lahad Datu G3-L3-1 BLOK G Lahad Datu G Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
696 Hospital Lahad Datu G3-L3-2 BLOK G Lahad Datu G Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
697 Hospital Lahad Datu G3-L3-3 BLOK G Lahad Datu G Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
698 PKK Beluran G4-1-1 BLOK E Beluran G Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
699 Hospital Lahad Datu G3-L3-4 BLOK G Lahad Datu G Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
701 Hospital Lahad Datu G3-L4-1 BLOK G Lahad Datu G Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
702 Hospital Lahad Datu G3-L4-2 BLOK G Lahad Datu G Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
704 Hospital Lahad Datu G3-L4-3 BLOK G Lahad Datu G Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
705 Hospital Lahad Datu G3-L4-4 BLOK G Lahad Datu G Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
708 Hospital Lahad Datu G4-L1-1 BLOK G Lahad Datu G Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
713 Hospital Lahad Datu G4-L1-2 BLOK G Lahad Datu G Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
715 Hospital Lahad Datu G4-L1-4 BLOK G Lahad Datu G Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
716 Hospital Lahad Datu G4-L2-1 BLOK G Lahad Datu G Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
717 Hospital Lahad Datu G4-L2-2 BLOK G Lahad Datu G Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
718 Hospital Lahad Datu G4-L2-3 BLOK G Lahad Datu G Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
720 Hospital Lahad Datu G4-L2-4 BLOK G Lahad Datu G Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
722 Hospital Lahad Datu G4-L3-1 BLOK G Lahad Datu G Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
723 PKK Beluran G3-3-2 (1) BLOK D Beluran G Rumah Khas Jabatan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
724 Hospital Lahad Datu G4-L3-2 BLOK G Lahad Datu G Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
726 Hospital Lahad Datu G4-L3-3 BLOK G Lahad Datu G Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
728 Hospital Lahad Datu G4-L3-4 BLOK G Lahad Datu G Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
729 Hospital Lahad Datu G4-L4-1 BLOK G Lahad Datu G Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
732 Hospital Lahad Datu G4-L4-3 BLOK G Lahad Datu G Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
735 Hospital Lahad Datu G4-L4-4 BLOK G Lahad Datu G Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
743 PKK Kinabatangan A1 (Bilik 3) KK Pe BLOK A Kinabatangan H Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
750 PKK Kinabatangan No.1 (BILIK 3) KK MI RUMAH KEDIAMAN Kinabatangan H Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
751 PKK Kinabatangan No.3 (BILIK 2) KK MI RUMAH KEDIAMAN Kinabatangan H Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
752 PKK Kinabatangan No.3 (BILIK 3) KK MI RUMAH KEDIAMAN Kinabatangan H Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
753 Hospital Lahad Datu E4-L4-1 (2) BLOK E Lahad Datu E Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
754 Hospital Lahad Datu E4-L4-1 (3) BLOK E Lahad Datu E Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
755 Hospital Lahad Datu E4-L4-1 (4) BLOK E Lahad Datu E Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
756 Hospital Lahad Datu E4-L4-1 (5) BLOK E Lahad Datu E Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
757 Hospital Lahad Datu E4-L4-1 (6) BLOK E Lahad Datu E Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
758 Hospital Lahad Datu E3-L1-2 (2) BLOK E Lahad Datu E Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
759 Hospital Lahad Datu E3-L1-2 (3) BLOK E Lahad Datu E Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
760 Hospital Lahad Datu E3-L1-2 (4) BLOK E Lahad Datu E Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
761 Hospital Lahad Datu E3-L1-2 (5) BLOK E Lahad Datu E Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
762 Hospital Lahad Datu E3-L1-2 (6) BLOK E Lahad Datu E Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
763 Hospital Lahad Datu E3-L2-1 (2) BLOK E Lahad Datu E Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
764 Hospital Lahad Datu E3-L2-1 (3) BLOK E Lahad Datu E Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
765 Hospital Lahad Datu E3-L2-1 (4) BLOK E Lahad Datu E Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
766 Hospital Lahad Datu E3-L2-1 (5) BLOK E Lahad Datu E Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
767 Hospital Lahad Datu E3-L2-1 (6) BLOK E Lahad Datu E Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
768 Hospital Lahad Datu E3-L3-1 (2) BLOK E Lahad Datu E Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
769 Hospital Lahad Datu E3-L3-1 (3) BLOK E Lahad Datu E Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
770 Hospital Lahad Datu E3-L3-1 (4) BLOK E Lahad Datu E Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
771 Hospital Lahad Datu E3-L3-1 (5) BLOK E Lahad Datu E Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
772 Hospital Lahad Datu E3-L3-1 (6) BLOK E Lahad Datu E Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
773 Hospital Lahad Datu E3-L3-2 (2) BLOK E Lahad Datu E Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
774 Hospital Lahad Datu E3-L3-2 (3) BLOK E Lahad Datu E Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
775 Hospital Lahad Datu E3-L3-2 (4) BLOK E Lahad Datu E Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
776 Hospital Lahad Datu E3-L3-2 (5) BLOK E Lahad Datu E Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
777 Hospital Lahad Datu E3-L3-2 (6) BLOK E Lahad Datu E Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
778 Hospital Lahad Datu E3-L4-1 (2) BLOK E Lahad Datu E Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
780 Hospital Lahad Datu E3-L4-1 (4) BLOK E Lahad Datu E Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
781 Hospital Lahad Datu E3-L4-1 (5) BLOK E Lahad Datu E Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
782 Hospital Lahad Datu E3-L4-1 (6) BLOK E Lahad Datu E Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
783 Hospital Lahad Datu E3-L4-2 (2) BLOK E Lahad Datu E Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
784 Hospital Lahad Datu E3-L4-2 (3) BLOK E Lahad Datu E Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
785 Hospital Lahad Datu E3-L4-2 (4) BLOK E Lahad Datu E Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
786 Hospital Lahad Datu E3-L4-2 (5) BLOK E Lahad Datu E Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
787 Hospital Lahad Datu E3-L4-2 (6) BLOK E Lahad Datu E Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
789 PKK Kinabatangan Rumah Papan (Bilik 2 RUMAH KEDIAMAN Kinabatangan H KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
790 PKK Kinabatangan Rumah Papan (Bilik 3 RUMAH KEDIAMAN Kinabatangan H Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
796 PKK Beluran TANGKARASON 3 (2) RUMAH KEDIAMAN Beluran I Rumah Khas Jabatan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
801 Hospital Kinabatangan A-4-4 (a-ii) BLOK A Kinabatangan G KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
806 PKK Beluran KUALA SAPI 5 (2) RUMAH KEDIAMAN Beluran I Rumah Khas Jabatan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
807 PKK Beluran KUALA SAPI (3) RUMAH KEDIAMAN Beluran I Rumah Khas Jabatan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
811 PKK Beluran G3-3-2 (2) BLOK D Beluran G Rumah Khas Jabatan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
821 Hospital Duchess of Kent Sandakan 2035 RUMAH KEDIAMAN Sandakan D Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Rosak - Tidak Sesuai Diduduki)