Sistem I-Kuarters Jabatan Kesihatan Negeri Sabah


Berikut adalah senarai kuarters kosong di bawah Zon Kota Kinabalu

Bil Pusat Tanggungjawab No. Unit Blok Daerah Kelas Rumah Jenis Rumah Status Rumah Tindakan
1 PKK Tuaran 1-KD RANDAGONG RUMAH KEDIAMAN Tuaran F Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
2 PKK Tuaran 2-KD RANDAGONG RUMAH KEDIAMAN Tuaran F Rumah Khas Jabatan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
4 PKK Tuaran 1-PKD KB RUMAH KEDIAMAN Tuaran F Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
8 Hospital Wanita dan Kanak-Kanak Sabah A1-2 BLOK A Kota Kinabalu G Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
9 Hospital Wanita dan Kanak-Kanak Sabah A1-3 BLOK A Kota Kinabalu G Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
20 Hospital Wanita dan Kanak-Kanak Sabah A3-1(a) BLOK A Kota Kinabalu G Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
21 Hospital Wanita dan Kanak-Kanak Sabah A3-2(a) BLOK A Kota Kinabalu G Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
25 Hospital Queen Elizabeth Kota Kinabalu A-4-2 (i) BLOK A Kota Kinabalu F Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
26 Hospital Wanita dan Kanak-Kanak Sabah A3-4 BLOK A Kota Kinabalu G Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
30 Hospital Wanita dan Kanak-Kanak Sabah A4-1(a) BLOK A Kota Kinabalu G Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
35 Hospital Wanita dan Kanak-Kanak Sabah A4-4(a) BLOK A Kota Kinabalu G Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
40 PPK Kota Kinabalu - Klinik Pergigian Papar 1 RUMAH KEDIAMAN Papar C Rumah Khas Jawatan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
45 Hospital Wanita dan Kanak-Kanak Sabah B1-4 BLOK B Kota Kinabalu F Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
49 Hospital Wanita dan Kanak-Kanak Sabah B2-2(a) BLOK B Kota Kinabalu F Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
51 Hospital Wanita dan Kanak-Kanak Sabah B2-3(a) BLOK B Kota Kinabalu F Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
57 PKK Penampang PWD 7222-B5 BLOK A Penampang F Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
62 PKK Tuaran 1-KD BOLON RUMAH KEDIAMAN Tuaran F Rumah Khas Jabatan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
64 PKK Tuaran 1-KD TOPOK RUMAH KEDIAMAN Tuaran F Rumah Khas Jabatan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
75 PKK Tuaran 1-KD PENIM RUMAH KEDIAMAN Tuaran G Rumah Khas Jabatan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
82 PKK Tuaran 1-KK TAMPA RUMAH KEDIAMAN Tuaran F Rumah Khas Jabatan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
86 Hospital Wanita dan Kanak-Kanak Sabah B3-1(a) BLOK B Kota Kinabalu F Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
88 Hospital Wanita dan Kanak-Kanak Sabah B3-2 BLOK B Kota Kinabalu F Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
89 PKK Penampang PWD 7223-A4 BLOK B Penampang G Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
91 Hospital Wanita dan Kanak-Kanak Sabah B3-4 BLOK B Kota Kinabalu F Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
93 PKK Tuaran 3-KK TAMPA RUMAH KEDIAMAN Tuaran E Rumah Khas Jabatan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
94 Hospital Wanita dan Kanak-Kanak Sabah B4-1 BLOK B Kota Kinabalu F Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
96 PKK Tuaran 4-KK TAMPA RUMAH KEDIAMAN Tuaran E Rumah Khas Jabatan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
98 PKK Tuaran 5-KK TAMPA RUMAH KEDIAMAN Tuaran E Rumah Khas Jabatan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
100 Hospital Queen Elizabeth Kota Kinabalu B-3-2 (i) BLOK B Kota Kinabalu F Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
109 PPK Kota Kinabalu - Klinik Pergigian Papar 46-01-004 BLOK H Papar H Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
112 Hospital Wanita dan Kanak-Kanak Sabah B4-3 BLOK B Kota Kinabalu F Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
113 PKK Tuaran 4-KK KIULU RUMAH KEDIAMAN Tuaran F Rumah Khas Jabatan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
114 PPK Kota Kinabalu - Klinik Pergigian Papar 47-GF-001 BLOK H Papar H Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
118 PKK Tuaran 6-KK KIULU RUMAH KEDIAMAN Tuaran F Rumah Khas Jabatan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
120 PKK Tuaran 7-KK KIULU RUMAH KEDIAMAN Tuaran F Rumah Khas Jawatan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
123 Hospital Wanita dan Kanak-Kanak Sabah B4-4(a) BLOK B Kota Kinabalu F Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
125 PPK Kota Kinabalu - Klinik Pergigian Papar 47-01-002 BLOK H Papar H Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
127 PKK Tuaran 2-KK SERUSOP RUMAH KEDIAMAN Tuaran G Rumah Khas Jabatan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
131 Hospital Wanita dan Kanak-Kanak Sabah C1-2 BLOK C Kota Kinabalu D Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
134 Hospital Wanita dan Kanak-Kanak Sabah C2-1 BLOK C Kota Kinabalu D Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
137 Hospital Wanita dan Kanak-Kanak Sabah C2-2 BLOK C Kota Kinabalu D Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
141 Hospital Wanita dan Kanak-Kanak Sabah C3-1 BLOK C Kota Kinabalu D Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
144 PKK Tuaran 2-PKK TUARAN RUMAH KEDIAMAN Tuaran F Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
145 Hospital Queen Elizabeth Kota Kinabalu A4-2 BLOK D Kota Kinabalu F Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Rosak - Tidak Sesuai Diduduki)
148 Hospital Wanita dan Kanak-Kanak Sabah C4-1 BLOK C Kota Kinabalu D Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Rosak - Tidak Sesuai Diduduki)
152 Hospital Wanita dan Kanak-Kanak Sabah C4-2 BLOK C Kota Kinabalu D Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
155 Hospital Queen Elizabeth Kota Kinabalu C-1-2 BLOK E Kota Kinabalu G Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Rosak - Tidak Sesuai Diduduki)
160 Hospital Mesra Bukit Padang C-1-4(TERATAI) BLOK C Kota Kinabalu H Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
163 Hospital Queen Elizabeth Kota Kinabalu C-2-3 BLOK E Kota Kinabalu G Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Rosak - Tidak Sesuai Diduduki)
165 PKK Tuaran 2-KD NALAPAK RUMAH KEDIAMAN Tuaran F Rumah Khas Jabatan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
175 PKK Tuaran 1-KD BONGKUD RUMAH KEDIAMAN Tuaran F Rumah Khas Jabatan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
183 Hospital Queen Elizabeth Kota Kinabalu C-4-3 BLOK E Kota Kinabalu G Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Rosak - Tidak Sesuai Diduduki)
184 PKK Tuaran 1-KD NARAWANG RUMAH KEDIAMAN Tuaran G Rumah Khas Jabatan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
188 Hospital Queen Elizabeth Kota Kinabalu C-5-1 BLOK E Kota Kinabalu G Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Rosak - Tidak Sesuai Diduduki)
189 PKK Tuaran 2-KD PINAWANTAI RUMAH KEDIAMAN Tuaran G Rumah Khas Jabatan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
196 Hospital Queen Elizabeth Kota Kinabalu C-6-1 BLOK E Kota Kinabalu G Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Rosak - Tidak Sesuai Diduduki)
199 Hospital Queen Elizabeth Kota Kinabalu C-6-3 BLOK E Kota Kinabalu G Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Rosak - Tidak Sesuai Diduduki)
224 Hospital Queen Elizabeth Kota Kinabalu 7182/1 BLOK G Kota Kinabalu C Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
225 Hospital Queen Elizabeth Kota Kinabalu 7182/2 BLOK G Kota Kinabalu C Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
226 Hospital Queen Elizabeth Kota Kinabalu 7182/3 BLOK G Kota Kinabalu C Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
228 Hospital Queen Elizabeth Kota Kinabalu 7182/4 BLOK G Kota Kinabalu C Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
230 Hospital Queen Elizabeth Kota Kinabalu 7182/5 BLOK G Kota Kinabalu C Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
233 Hospital Queen Elizabeth Kota Kinabalu 7182/6 BLOK G Kota Kinabalu C Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
235 Hospital Queen Elizabeth Kota Kinabalu 7182/7 BLOK G Kota Kinabalu C Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
236 PKK Tuaran 7-KK KAINGARAN RUMAH KEDIAMAN Tuaran G Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
237 Hospital Queen Elizabeth Kota Kinabalu 7182/8 BLOK G Kota Kinabalu C Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
238 Hospital Queen Elizabeth Kota Kinabalu 7182/9 BLOK G Kota Kinabalu C Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
239 PKK Tuaran 8-KK KAINGARAN RUMAH KEDIAMAN Tuaran G Rumah Khas Jabatan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
240 Hospital Queen Elizabeth Kota Kinabalu 7182/10 BLOK G Kota Kinabalu C Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
241 PKK Tuaran 9-KK KAINGARAN RUMAH KEDIAMAN Tuaran F Rumah Khas Jabatan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
242 Hospital Queen Elizabeth Kota Kinabalu 7182/11 BLOK G Kota Kinabalu C Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
244 Hospital Queen Elizabeth Kota Kinabalu 7182/12 BLOK G Kota Kinabalu C Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
245 PKK Tuaran 11-KK KAINGARAN RUMAH KEDIAMAN Tuaran G Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
246 Hospital Queen Elizabeth Kota Kinabalu 7182/13 BLOK G Kota Kinabalu C Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
248 Hospital Queen Elizabeth Kota Kinabalu 7182/14 BLOK G Kota Kinabalu C Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
249 Hospital Queen Elizabeth Kota Kinabalu 7182/15 BLOK G Kota Kinabalu C Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
250 Hospital Queen Elizabeth Kota Kinabalu 7182/16 BLOK C Kota Kinabalu C Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
254 Hospital Queen Elizabeth Kota Kinabalu NO.1 HONG KEE BLOK H Kota Kinabalu C Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Rosak - Tidak Sesuai Diduduki)
255 Hospital Queen Elizabeth Kota Kinabalu NO.2 HONG KEE BLOK H Kota Kinabalu C Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Rosak - Tidak Sesuai Diduduki)
257 Hospital Queen Elizabeth Kota Kinabalu NO.3 HONG KEE BLOK H Kota Kinabalu C Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Rosak - Tidak Sesuai Diduduki)
258 Hospital Queen Elizabeth Kota Kinabalu NO.4 HONG KEE BLOK H Kota Kinabalu C Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Rosak - Tidak Sesuai Diduduki)
260 Hospital Queen Elizabeth Kota Kinabalu NO.5 HONG KEE BLOK H Kota Kinabalu C Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Rosak - Tidak Sesuai Diduduki)
261 PKK Tuaran 7-KK BUNDU TUHAN RUMAH KEDIAMAN Tuaran F Rumah Khas Jabatan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
262 Hospital Queen Elizabeth Kota Kinabalu NO.6 HONG KEE BLOK H Kota Kinabalu C Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Rosak - Tidak Sesuai Diduduki)
264 Hospital Queen Elizabeth Kota Kinabalu NO.7 HONG KEE BLOK H Kota Kinabalu C Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Rosak - Tidak Sesuai Diduduki)
267 Hospital Queen Elizabeth Kota Kinabalu NO.8 HONG KEE BLOK H Kota Kinabalu C Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
268 PKK Tuaran 2-PKD KB RUMAH KEDIAMAN Tuaran F Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
269 PKK Tuaran 11-KK BUNDU TUHAN RUMAH KEDIAMAN Tuaran F Rumah Khas Jabatan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
270 Hospital Queen Elizabeth Kota Kinabalu NO.9 HONG KEE BLOK H Kota Kinabalu C Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
274 Hospital Queen Elizabeth Kota Kinabalu NO.10 HONG KEE BLOK H Kota Kinabalu C Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
277 Hospital Queen Elizabeth Kota Kinabalu NO.11 HONG KEE BLOK H Kota Kinabalu C Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
280 Hospital Queen Elizabeth Kota Kinabalu NO.12 HONG KEE BLOK H Kota Kinabalu C Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
283 Hospital Queen Elizabeth Kota Kinabalu NO.13 HONG KEE BLOK H Kota Kinabalu C Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
288 Hospital Queen Elizabeth Kota Kinabalu 7814/A1 BLOK I Kota Kinabalu G Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Rosak - BER)
291 Hospital Queen Elizabeth Kota Kinabalu 7814/B1 BLOK I Kota Kinabalu G Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Rosak - BER)
292 PKK Tuaran 2-KD LASAU RUMAH KEDIAMAN Tuaran G Rumah Khas Jabatan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
294 Hospital Queen Elizabeth Kota Kinabalu 7814/C1 BLOK I Kota Kinabalu G Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Rosak - BER)
298 Hospital Queen Elizabeth Kota Kinabalu 7814/D1 BLOK I Kota Kinabalu G Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Rosak - BER)
299 PKK Tuaran 1-KK ROSOK RUMAH KEDIAMAN Tuaran F Rumah Khas Jabatan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
300 PKK Tuaran 4-KK TIMBUA RUMAH KEDIAMAN Tuaran F Rumah Khas Jabatan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
301 Hospital Queen Elizabeth Kota Kinabalu 7814/A2 BLOK I Kota Kinabalu G Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Rosak - BER)
302 PKK Tuaran 5-KK TIMBUA RUMAH KEDIAMAN Tuaran F Rumah Khas Jabatan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
304 Hospital Queen Elizabeth Kota Kinabalu 7814/B2 BLOK I Kota Kinabalu G Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Rosak - BER)
306 Hospital Queen Elizabeth Kota Kinabalu 7814/C2 BLOK I Kota Kinabalu G Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Rosak - BER)
307 PKK Tuaran 1-KD RAMPAYAN LAUT RUMAH KEDIAMAN Tuaran F Rumah Khas Jabatan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
309 Hospital Queen Elizabeth Kota Kinabalu 7814/D2 BLOK I Kota Kinabalu G Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Rosak - BER)
310 PKK Tuaran 1-KD KELAWAT KB RUMAH KEDIAMAN Tuaran E Rumah Khas Jabatan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
312 Hospital Queen Elizabeth Kota Kinabalu 7814/A3 BLOK I Kota Kinabalu G Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Rosak - BER)
313 PKK Tuaran 3-KK KUNDASANG RUMAH KEDIAMAN Tuaran F Rumah Khas Jabatan KOSONG (Rosak - BER)
315 Hospital Queen Elizabeth Kota Kinabalu 7814/B3 BLOK I Kota Kinabalu G Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Rosak - BER)
316 PKK Tuaran 4-KK KUNDASANG RUMAH KEDIAMAN Tuaran G Rumah Khas Jabatan KOSONG (Rosak - BER)
317 PKK Tuaran 1-KK TAGINAMBUR RUMAH KEDIAMAN Tuaran F Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
318 PKK Tuaran 5-KK KUNDASANG RUMAH KEDIAMAN Tuaran G Rumah Khas Jabatan KOSONG (Rosak - BER)
319 Hospital Queen Elizabeth Kota Kinabalu 7814/C3 BLOK I Kota Kinabalu G Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Rosak - BER)
320 Hospital Queen Elizabeth Kota Kinabalu 7814/D3 BLOK I Kota Kinabalu G Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Rosak - BER)
322 PKK Tuaran 6-KK KUNDASANG RUMAH KEDIAMAN Tuaran G Rumah Khas Jabatan KOSONG (Rosak - BER)
323 Hospital Queen Elizabeth Kota Kinabalu 7814/A4 BLOK I Kota Kinabalu G Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Rosak - BER)
324 PKK Tuaran 7-KK KUNDASANG RUMAH KEDIAMAN Tuaran G Rumah Khas Jabatan KOSONG (Rosak - BER)
325 PKK Tuaran 3-KK TAGINAMBUR RUMAH KEDIAMAN Tuaran F Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
326 Hospital Queen Elizabeth Kota Kinabalu 7814/B4 BLOK I Kota Kinabalu G Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Rosak - BER)
327 PKK Tuaran 8-KK KUNDASANG RUMAH KEDIAMAN Tuaran G Rumah Khas Jabatan KOSONG (Rosak - BER)
328 PKK Tuaran 4-KK TAGINAMBUR RUMAH KEDIAMAN Tuaran F Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
329 Hospital Queen Elizabeth Kota Kinabalu 7814/C4 BLOK I Kota Kinabalu G Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Rosak - BER)
330 PKK Tuaran 9-KK KUNDASANG RUMAH KEDIAMAN Tuaran G Rumah Khas Jabatan KOSONG (Rosak - BER)
332 PKK Tuaran 5-KK TAGINAMBUR RUMAH KEDIAMAN Tuaran F Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
333 Hospital Queen Elizabeth Kota Kinabalu 7301A BLOK J Kota Kinabalu F Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Rosak - Tidak Sesuai Diduduki)
334 PKK Tuaran 10-KK KUNDASANG RUMAH KEDIAMAN Tuaran G Rumah Khas Jabatan KOSONG (Rosak - BER)
335 Hospital Queen Elizabeth Kota Kinabalu 7301B BLOK J Kota Kinabalu F Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Rosak - Tidak Sesuai Diduduki)
336 PKK Tuaran 1-KD KELAWAT TUARAN RUMAH KEDIAMAN Tuaran F Rumah Khas Jabatan KOSONG (Rosak - BER)
337 PKK Tuaran 11-KK KUNDASANG RUMAH KEDIAMAN Tuaran G Rumah Khas Jabatan KOSONG (Rosak - BER)
338 PKK Tuaran 12-KK KUNDASANG RUMAH KEDIAMAN Tuaran G Rumah Khas Jabatan KOSONG (Rosak - BER)
339 Hospital Queen Elizabeth Kota Kinabalu 7302A BLOK J Kota Kinabalu F Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Rosak - Tidak Sesuai Diduduki)
340 Hospital Queen Elizabeth Kota Kinabalu 7302B BLOK J Kota Kinabalu F Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Rosak - Tidak Sesuai Diduduki)
341 PKK Tuaran 13-KK KUNDASANG RUMAH KEDIAMAN Tuaran G Rumah Khas Jabatan KOSONG (Rosak - BER)
342 PKK Tuaran 14-KK KUNDASANG RUMAH KEDIAMAN Tuaran F Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
343 Hospital Queen Elizabeth Kota Kinabalu 7303A BLOK J Kota Kinabalu F Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Rosak - Tidak Sesuai Diduduki)
344 PKK Tuaran 1-KK PAGINATAN RUMAH KEDIAMAN Tuaran F Rumah Khas Jabatan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
346 Hospital Queen Elizabeth Kota Kinabalu 7303B BLOK J Kota Kinabalu F Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Rosak - Tidak Sesuai Diduduki)
348 PKK Tuaran 4-KK PAGINATAN RUMAH KEDIAMAN Tuaran F Rumah Khas Jabatan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
349 Hospital Queen Elizabeth Kota Kinabalu 7304A BLOK J Kota Kinabalu F Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Rosak - Tidak Sesuai Diduduki)
351 Hospital Queen Elizabeth Kota Kinabalu 7304B BLOK J Kota Kinabalu F Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Rosak - Tidak Sesuai Diduduki)
352 PKK Tuaran 6-KK TAGINAMBUR RUMAH KEDIAMAN Tuaran F Rumah Khas Jabatan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
353 PKK Tuaran 2-KK LOHAN RUMAH KEDIAMAN Tuaran F Rumah Khas Jabatan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
354 Hospital Queen Elizabeth Kota Kinabalu 7305A BLOK J Kota Kinabalu F Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Rosak - Tidak Sesuai Diduduki)
356 Hospital Queen Elizabeth Kota Kinabalu 7305B BLOK J Kota Kinabalu F Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Rosak - Tidak Sesuai Diduduki)
357 PKK Tuaran 1-KD KUALA ABAI RUMAH KEDIAMAN Tuaran G Rumah Khas Jabatan KOSONG (Rosak - BER)
358 PKK Tuaran 1-PSS TIMBUA RUMAH KEDIAMAN Tuaran F Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
359 Hospital Queen Elizabeth Kota Kinabalu 7306 BLOK J Kota Kinabalu F Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Rosak - Tidak Sesuai Diduduki)
361 PKK Tuaran 1-PSS KAINGARAN RUMAH KEDIAMAN Tuaran G Rumah Khas Jabatan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
362 PKK Tuaran 1-PSS NAWANON RUMAH KEDIAMAN Tuaran G Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
364 PKK Tuaran 1-PSS TOMPIOS RUMAH KEDIAMAN Tuaran G Rumah Khas Jabatan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
365 PKK Tuaran 1-PSS MELINSOU RUMAH KEDIAMAN Tuaran F Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
367 PKK Tuaran 1-PSS PAGINATAN RUMAH KEDIAMAN Tuaran F Rumah Khas Jabatan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
368 PKK Tuaran 1-PSS PERANCANGAN RUMAH KEDIAMAN Tuaran G Rumah Khas Jabatan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
369 PKK Tuaran 1-PSS PINAWANTAI RUMAH KEDIAMAN Tuaran G Rumah Khas Jabatan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
375 Hospital Mesra Bukit Padang D-1-9 BLOK D Kota Kinabalu H Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Rosak - BER)
381 Hospital Mesra Bukit Padang D-2-15 BLOK D Kota Kinabalu H Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Rosak - BER)
382 Hospital Mesra Bukit Padang F-2-16(ANGGERIK) FLAT Kota Kinabalu H Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
384 Hospital Mesra Bukit Padang F-2-18(ANGGERIK) FLAT Kota Kinabalu H Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Rosak - BER)
387 Hospital Mesra Bukit Padang F-3-21(1)(ANGGERIK) FLAT Kota Kinabalu H Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
389 Hospital Mesra Bukit Padang D-3-23(1) BLOK D Kota Kinabalu H Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Rosak - BER)
403 Hospital Mesra Bukit Padang B-4-13(MAWAR) BLOK B Kota Kinabalu E Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
407 Hospital Queen Elizabeth Kota Kinabalu A-4-2 (ii) BLOK A Kota Kinabalu F Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
409 Hospital Queen Elizabeth Kota Kinabalu B-3-2 (ii) BLOK B Kota Kinabalu F Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
410 Hospital Queen Elizabeth Kota Kinabalu B-3-2 (iii) BLOK B Kota Kinabalu F Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
412 Hospital Wanita dan Kanak-Kanak Sabah A3-2(b) BLOK A Kota Kinabalu G Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
413 Hospital Wanita dan Kanak-Kanak Sabah A3-2(c) BLOK A Kota Kinabalu G Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
416 Hospital Wanita dan Kanak-Kanak Sabah A4-2(b) BLOK A Kota Kinabalu G Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
417 Hospital Wanita dan Kanak-Kanak Sabah A4-2(c) BLOK A Kota Kinabalu G Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
418 Hospital Wanita dan Kanak-Kanak Sabah A4-3(b) BLOK A Kota Kinabalu G Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
419 Hospital Wanita dan Kanak-Kanak Sabah A4-3(c) BLOK A Kota Kinabalu G Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
420 Hospital Wanita dan Kanak-Kanak Sabah A4-4(b) BLOK A Kota Kinabalu G Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
423 PKK Penampang MOYOG 1 BLOK B Penampang G Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Rosak - Tidak Sesuai Diduduki)
424 PKK Penampang MOYOG 2 BLOK B Penampang G Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Rosak - Tidak Sesuai Diduduki)
427 PKK Penampang PETAGAS 2 BLOK B Penampang G Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Rosak - Tidak Sesuai Diduduki)
431 PKK Tuaran 2-KD PAHU RUMAH KEDIAMAN Tuaran G Rumah Khas Jabatan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
433 Hospital Mesra Bukit Padang D-G-1 BLOK D Kota Kinabalu H Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Rosak - BER)
434 Hospital Mesra Bukit Padang D-G-2 BLOK D Kota Kinabalu H Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Rosak - BER)
435 Hospital Mesra Bukit Padang D-G-3 BLOK D Kota Kinabalu H Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Rosak - BER)
436 Hospital Mesra Bukit Padang D-G-4 BLOK D Kota Kinabalu H Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Rosak - BER)
437 Hospital Mesra Bukit Padang D-G-5 BLOK D Kota Kinabalu H Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Rosak - BER)
438 Hospital Mesra Bukit Padang D-G-6 BLOK D Kota Kinabalu H Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Rosak - BER)
439 Hospital Mesra Bukit Padang D-1-7 BLOK D Kota Kinabalu H Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Rosak - BER)
440 Hospital Mesra Bukit Padang D-1-8 BLOK D Kota Kinabalu H Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Rosak - BER)
442 Hospital Mesra Bukit Padang D-1-10 BLOK D Kota Kinabalu H Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Rosak - BER)
443 Hospital Mesra Bukit Padang D-1-11 BLOK D Kota Kinabalu H Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Rosak - BER)
444 Hospital Mesra Bukit Padang D-1-12 BLOK D Kota Kinabalu H Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Rosak - BER)
445 Hospital Mesra Bukit Padang D-2-13 BLOK D Kota Kinabalu H Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Rosak - BER)
446 Hospital Mesra Bukit Padang D-2-14 BLOK D Kota Kinabalu H Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Rosak - BER)
448 Hospital Mesra Bukit Padang D-2-16 BLOK D Kota Kinabalu H Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Rosak - BER)
449 Hospital Mesra Bukit Padang D-2-17 BLOK D Kota Kinabalu H Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Rosak - BER)
450 Hospital Mesra Bukit Padang D-2-18 BLOK D Kota Kinabalu H Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Rosak - BER)
451 Hospital Mesra Bukit Padang D-3-19 BLOK D Kota Kinabalu H Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Rosak - BER)
452 Hospital Mesra Bukit Padang D-3-20 BLOK D Kota Kinabalu H Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Rosak - BER)
453 Hospital Mesra Bukit Padang D-3-21 BLOK D Kota Kinabalu H Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Rosak - BER)
454 Hospital Mesra Bukit Padang D-3-22 BLOK D Kota Kinabalu H Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Rosak - BER)
456 Hospital Mesra Bukit Padang D-3-24 BLOK D Kota Kinabalu H Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Rosak - BER)
457 Hospital Mesra Bukit Padang D2 RUMAH KEDIAMAN Kota Kinabalu A Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Rosak - Tidak Sesuai Diduduki)
458 Hospital Mesra Bukit Padang E-G-1 BLOK E Kota Kinabalu H Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Rosak - BER)
459 Hospital Mesra Bukit Padang E-G-2 BLOK E Kota Kinabalu H Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Rosak - BER)
460 Hospital Mesra Bukit Padang E-G-3 BLOK E Kota Kinabalu H Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Rosak - BER)
461 Hospital Mesra Bukit Padang E-G-4 BLOK E Kota Kinabalu H Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Rosak - BER)
462 Hospital Mesra Bukit Padang E-G-5 BLOK E Kota Kinabalu H Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Rosak - BER)
463 Hospital Mesra Bukit Padang E-G-6 BLOK E Kota Kinabalu H Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Rosak - BER)
464 Hospital Mesra Bukit Padang E-1-7 BLOK E Kota Kinabalu H Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Rosak - BER)
465 Hospital Mesra Bukit Padang E-1-8 BLOK E Kota Kinabalu H Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Rosak - BER)
466 Hospital Mesra Bukit Padang E-1-9 BLOK E Kota Kinabalu H Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Rosak - BER)
467 Hospital Mesra Bukit Padang E-1-10 BLOK E Kota Kinabalu H Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Rosak - BER)
468 Hospital Mesra Bukit Padang E-1-11 BLOK E Kota Kinabalu H Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Rosak - BER)
469 Hospital Mesra Bukit Padang E-1-12 BLOK E Kota Kinabalu H Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Rosak - BER)
470 Hospital Mesra Bukit Padang E-2-13 BLOK E Kota Kinabalu H Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Rosak - BER)
471 Hospital Mesra Bukit Padang E-2-14 BLOK E Kota Kinabalu H Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Rosak - BER)
472 Hospital Mesra Bukit Padang E-2-15 BLOK E Kota Kinabalu H Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Rosak - BER)
473 Hospital Mesra Bukit Padang E-2-16 BLOK E Kota Kinabalu H Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Rosak - BER)
474 Hospital Mesra Bukit Padang E-2-17 BLOK E Kota Kinabalu H Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Rosak - BER)
475 Hospital Mesra Bukit Padang E-2-18 BLOK E Kota Kinabalu H Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Rosak - BER)
476 Hospital Mesra Bukit Padang E-3-19 BLOK E Kota Kinabalu H Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Rosak - BER)
477 Hospital Mesra Bukit Padang E-3-20 BLOK E Kota Kinabalu H Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Rosak - BER)
478 Hospital Mesra Bukit Padang E-3-21 BLOK E Kota Kinabalu H Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Rosak - BER)
479 Hospital Mesra Bukit Padang E-3-22 BLOK E Kota Kinabalu H Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Rosak - BER)
480 Hospital Mesra Bukit Padang E-3-23 BLOK E Kota Kinabalu H Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Rosak - BER)
489 Hospital Mesra Bukit Padang C-4-13(1)(TERATAI) BLOK C Kota Kinabalu H Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
491 Hospital Wanita dan Kanak-Kanak Sabah B2-1(b) BLOK B Kota Kinabalu F Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
492 Hospital Wanita dan Kanak-Kanak Sabah B2-1(c) BLOK B Kota Kinabalu F Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
493 Hospital Wanita dan Kanak-Kanak Sabah B2-2 (b) BLOK B Kota Kinabalu F Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
494 Hospital Wanita dan Kanak-Kanak Sabah B2-2(c) BLOK B Kota Kinabalu F Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
495 Hospital Wanita dan Kanak-Kanak Sabah B2-3(b) BLOK B Kota Kinabalu F Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
496 Hospital Wanita dan Kanak-Kanak Sabah B2-3(c) BLOK B Kota Kinabalu F Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
498 Hospital Wanita dan Kanak-Kanak Sabah B3-1(c) BLOK B Kota Kinabalu F Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
499 Hospital Wanita dan Kanak-Kanak Sabah B3-2(b) BLOK B Kota Kinabalu F Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
500 Hospital Wanita dan Kanak-Kanak Sabah B3-2(c) BLOK B Kota Kinabalu F Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
501 Hospital Wanita dan Kanak-Kanak Sabah B4-4(b) BLOK B Kota Kinabalu F Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
502 PKK Kota Kinabalu KKM 3 - 7 TERES Kota Kinabalu F Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
503 PKK Kota Kinabalu KKT 1- 3 TERES Kota Kinabalu E Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
504 PKK Kota Kinabalu KKT 1- 5 TERES Kota Kinabalu E Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
505 PKK Kota Kinabalu KKT 1 - 6 TERES Kota Kinabalu E Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
509 PKK Kota Kinabalu KKT 1 - 9 TERES Kota Kinabalu F Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
510 PKK Kota Kinabalu KKT 1 - 11 TERES Kota Kinabalu F Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
511 PKK Kota Kinabalu KKT 1 - 4 TERES Kota Kinabalu E Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Khas)
512 PKK Kota Kinabalu KKT 1 - 8 TERES Kota Kinabalu F Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Rosak - Tidak Sesuai Diduduki)
513 PKK Kota Kinabalu KKT 1 - 10 TERES Kota Kinabalu F Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Rosak - Tidak Sesuai Diduduki)
514 PKK Kota Kinabalu KKT 1 - 12 TERES Kota Kinabalu F Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Rosak - Tidak Sesuai Diduduki)
515 PKK Kota Kinabalu KKI 2 - 3 RUMAH KEDIAMAN Kota Kinabalu E Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
517 PKK Kota Kinabalu KKI 2 - 4 TERES Kota Kinabalu E Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
520 PKK Kota Kinabalu KKI 2 - 6 TERES Kota Kinabalu F Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Rosak - BER)
521 PKK Kota Kinabalu KKI 2 - 7 TERES Kota Kinabalu F Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Rosak - BER)
522 PKK Kota Kinabalu KKI 2 - 8 TERES Kota Kinabalu F Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Rosak - BER)
523 PKK Kota Kinabalu KKI 2 - 9 TERES Kota Kinabalu F Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Rosak - BER)
524 PKK Kota Kinabalu KKI 2 - 10 TERES Kota Kinabalu F Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Rosak - BER)
525 PKK Kota Kinabalu KKI 2 - 11 TERES Kota Kinabalu F Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Rosak - BER)
526 PKK Kota Kinabalu KKM 3 - 10 TERES Kota Kinabalu E Rumah Khas Jabatan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
527 PKK Kota Kinabalu KKM 3 - 8 TERES Kota Kinabalu E Rumah Khas Jabatan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
534 PKK Kota Kinabalu KKM 3-0 TERES Kota Kinabalu F Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Khas)
535 PKK Kota Kinabalu KKM 3 - 9 TERES Kota Kinabalu F Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Rosak - BER)
537 PKK Kota Kinabalu KDK (T) 4 - 1 TERES Kota Kinabalu E Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
538 PKK Kota Kinabalu KDK (T) 4 - 2 TERES Kota Kinabalu E Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
541 PKK Kota Kinabalu KDK (M) 6 - 1 TERES Kota Kinabalu F Rumah Khas Jabatan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
542 PKK Kota Kinabalu KDL 7 - 1 TERES Kota Kinabalu F Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
543 PKK Kota Kinabalu KDL 7 - 2 TERES Kota Kinabalu F Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
545 PKK Kota Kinabalu KDP (I) 9-1 TERES Kota Kinabalu E Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
546 Hospital Queen Elizabeth Kota Kinabalu G-1-1 BLOK K Kota Kinabalu F Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Rosak - BER)
547 Hospital Queen Elizabeth Kota Kinabalu G-1-2 BLOK K Kota Kinabalu F Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Rosak - BER)
548 Hospital Queen Elizabeth Kota Kinabalu G-2-1 BLOK K Kota Kinabalu F Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Rosak - BER)
549 Hospital Queen Elizabeth Kota Kinabalu G-2-2 BLOK K Kota Kinabalu F Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Rosak - BER)
550 Hospital Queen Elizabeth Kota Kinabalu G-3-1 BLOK K Kota Kinabalu F Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Rosak - BER)
551 Hospital Queen Elizabeth Kota Kinabalu G-3-2 BLOK K Kota Kinabalu F Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Rosak - BER)
552 Hospital Queen Elizabeth Kota Kinabalu G-4-1 BLOK K Kota Kinabalu F Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Rosak - BER)
553 Hospital Queen Elizabeth Kota Kinabalu G-4-2 BLOK K Kota Kinabalu F Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Rosak - BER)
554 Hospital Tuaran 14-GF-001 RUMAH KEDIAMAN Tuaran C Rumah Khas Jawatan KOSONG (Rosak - BER)
561 Hospital Tuaran 09-GF-001 RUMAH KEDIAMAN Tuaran F Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
575 Hospital Mesra Bukit Padang B-4-8(2)(MELATI) BLOK B Kota Kinabalu F Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
576 Hospital Mesra Bukit Padang B-4-8(3)(MELATI) BLOK B Kota Kinabalu F Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
578 Hospital Mesra Bukit Padang C-4-13(2)(TERATAI) BLOK C Kota Kinabalu H Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
581 Hospital Mesra Bukit Padang B-4-16(3)(MAWAR) BLOK B Kota Kinabalu E Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
583 Hospital Mesra Bukit Padang D1 BLOK A Kota Kinabalu A Rumah Khas Jabatan KOSONG (Rosak - Tidak Sesuai Diduduki)
584 Hospital Wanita dan Kanak-Kanak Sabah A3-1(b) BLOK A Kota Kinabalu G Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
585 Hospital Wanita dan Kanak-Kanak Sabah A3-1(c) BLOK A Kota Kinabalu G Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
587 Hospital Wanita dan Kanak-Kanak Sabah A4-4 (c) BLOK A Kota Kinabalu G Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)