Sistem I-Kuarters Jabatan Kesihatan Negeri Sabah


Berikut adalah senarai kuarters kosong di bawah Zon Keningau

Bil Pusat Tanggungjawab No. Unit Blok Daerah Kelas Rumah Jenis Rumah Status Rumah Tindakan
3 PKK Keningau 8838 H RUMAH KEDIAMAN Keningau I Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
4 PKK Keningau 8838 B RUMAH KEDIAMAN Keningau I Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
8 PKK Keningau JKR 1065 RUMAH KEDIAMAN Keningau G Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
12 PKK Keningau JKR 1066 RUMAH KEDIAMAN Keningau G Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
14 PKK Keningau 8838 C RUMAH KEDIAMAN Keningau I Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
18 PKK Keningau 8838 D RUMAH KEDIAMAN Keningau I Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
20 Hospital Tambunan 25-GF-C01 RUMAH KEDIAMAN Tambunan D Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Khas)
27 PKK Keningau ARTISAN LI RUMAH KEDIAMAN Keningau I Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
33 PKK Keningau ARTISAN LI RUMAH KEDIAMAN Keningau I Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
37 PKK Keningau ARTISAN LI RUMAH KEDIAMAN Keningau I Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
39 Hospital Tenom C3-01 BLOK C Tenom E Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
48 Hospital Tenom C1-01-01 BLOK C Tenom E Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
49 Hospital Tambunan 27-GF-C01(NO.8338 JK RUMAH KEDIAMAN Tambunan E Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
56 Hospital Tenom C4-02 BLOK C Tenom E Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Khas)
74 PKK Keningau JKR 1083 RUMAH KEDIAMAN Keningau G Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
77 PKK Keningau JKR 1098 RUMAH KEDIAMAN Keningau G Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
81 PKK Keningau JKR 1142 RUMAH KEDIAMAN Keningau G Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
86 Hospital Keningau 1-401 PANGSAPURI Keningau D Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
90 Hospital Keningau 1-402 PANGSAPURI Keningau D Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
91 PKK Keningau JKR 1145 RUMAH KEDIAMAN Keningau G Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
92 Hospital Keningau 1-403 PANGSAPURI Keningau D Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
94 PKK Keningau JKR 1146 RUMAH KEDIAMAN Keningau G Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
98 PKK Keningau JKR 1363 RUMAH KEDIAMAN Keningau G Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
100 PKK Keningau JKR 1364 RUMAH KEDIAMAN Keningau G Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
105 PKK Keningau JKR 1365 RUMAH KEDIAMAN Keningau G Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
106 Hospital Keningau 2-201 PANGSAPURI Keningau C Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
109 PKK Keningau JKR 8830 RUMAH KEDIAMAN Keningau G Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
114 Hospital Keningau 2-301 PANGSAPURI Keningau C Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
116 Hospital Keningau 2-302 PANGSAPURI Keningau C Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
119 PKK Keningau JKR 8074 RUMAH KEDIAMAN Keningau G Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
121 PKK Keningau JKR 8390 RUMAH KEDIAMAN Keningau C Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
123 PKK Keningau JKR 8086 RUMAH KEDIAMAN Keningau C Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
128 PKK Keningau JKR 8827 RUMAH KEDIAMAN Keningau G KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
140 PKK Keningau JKR 8072 RUMAH KEDIAMAN Keningau G Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
147 PKK Keningau JKR 1147 B RUMAH KEDIAMAN Keningau I Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
148 Hospital Tambunan T4-P2 BLOK B Tambunan F Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
150 PKK Keningau JKR 1147 C RUMAH KEDIAMAN Keningau I Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
152 PKK Keningau 8402 RUMAH KEDIAMAN Keningau G Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
156 PKK Keningau 8403 RUMAH KEDIAMAN Keningau G Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
158 PKK Keningau 8400 RUMAH KEDIAMAN Keningau G Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
160 PKK Keningau JKR 1147 E RUMAH KEDIAMAN Keningau I Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
167 Hospital Keningau 4-201 PANGSAPURI Keningau F Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
172 Hospital Tambunan 04 BLOK A Tambunan H Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
183 Hospital Tambunan 03 BLOK A Tambunan H Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
187 PKK Keningau JKR 8594 RUMAH KEDIAMAN Keningau Rumah Khas Jabatan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
190 PKK Keningau JKR 8595 RUMAH KEDIAMAN Keningau Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
195 PKK Keningau JKR 8596 RUMAH KEDIAMAN Keningau G Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
200 PKK Keningau NO.1 RUMAH KEDIAMAN Keningau KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
206 PKK Keningau NO.1 KD BU RUMAH KEDIAMAN Keningau KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
215 PKK Keningau NO.1 KD BI RUMAH KEDIAMAN Keningau G Rumah Khas Jabatan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
216 Hospital Keningau 5-404 PANGSAPURI Keningau G Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
217 PKK Keningau JKR 8063 RUMAH KEDIAMAN Keningau G Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
221 PKK Keningau JKR 8217 RUMAH KEDIAMAN Keningau G Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
222 PKK Keningau NO.2 KK NA RUMAH KEDIAMAN Keningau G Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
223 PKK Keningau NO.1 KD BU RUMAH KEDIAMAN Keningau G KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
225 PKK Keningau NO.1 KK BI RUMAH KEDIAMAN Keningau G KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
226 Hospital Tambunan 02 BLOK B Tambunan H Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
227 PKK Keningau 4 A RUMAH KEDIAMAN Keningau G KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
229 Hospital Tambunan 04 BLOK B Tambunan H Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
230 PKK Keningau NO.6 ARTIS RUMAH KEDIAMAN Keningau KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
232 Hospital Tambunan 05 BLOK B Tambunan H Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
233 PKK Keningau NO.1 KD AN RUMAH KEDIAMAN Keningau G Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
234 Hospital Tambunan 06 BLOK B Tambunan H Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
237 PKK Keningau JKR 8936 C RUMAH KEDIAMAN Keningau I KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
239 PKK Keningau 8259/NO.9 RUMAH KEDIAMAN Keningau G Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
244 PKK Keningau NO.2 KK MELALAP RUMAH KEDIAMAN Keningau Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
249 PKK Keningau NO.6 KK MELALAP RUMAH KEDIAMAN Keningau G Rumah Khas Jabatan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
252 PKK Keningau NO.20 KK N RUMAH KEDIAMAN Keningau G Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
253 PKK Keningau NO.3 KK KU RUMAH KEDIAMAN Keningau G Rumah Khas Jabatan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
254 PKK Keningau NO.21 KK N RUMAH KEDIAMAN Keningau G Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
255 PKK Keningau NO.4 KK KU RUMAH KEDIAMAN Keningau G Rumah Khas Jabatan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
256 PKK Keningau NO.6 KK KU RUMAH KEDIAMAN Keningau G Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
258 PKK Keningau PWD 8104 RUMAH KEDIAMAN Keningau G Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
261 PKK Keningau ARTISAN LI RUMAH KEDIAMAN Keningau I Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
262 PKK Keningau NO.1 KD BA RUMAH KEDIAMAN Keningau G Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
264 Hospital Tambunan 35-GF-C01 RUMAH KEDIAMAN Tambunan D Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
266 Hospital Tambunan 38-GF-C01 RUMAH KEDIAMAN Tambunan F Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
274 Hospital Tambunan B1- PERGIGIAN BLOK B Tambunan G Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
275 PKK Keningau DIV 3B RUMAH KEDIAMAN Keningau G Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
278 PKK Keningau DIV 3C RUMAH KEDIAMAN Keningau G Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
282 PKK Keningau NO.2 KD MA RUMAH KEDIAMAN Keningau G Rumah Khas Jabatan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
284 PKK Keningau DIV 4B RUMAH KEDIAMAN Keningau G Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
285 PKK Keningau NO.1 KD SA RUMAH KEDIAMAN Keningau Rumah Khas Jabatan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
287 PKK Keningau DIV 4C RUMAH KEDIAMAN Keningau G Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
289 PKK Keningau DIV 4D RUMAH KEDIAMAN Keningau G Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
293 PKK Keningau DIV 4E RUMAH KEDIAMAN Keningau G Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
294 PKK Keningau NO.1 KD LA RUMAH KEDIAMAN Keningau G Rumah Khas Jabatan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
299 PKK Keningau NO.1 KD BA RUMAH KEDIAMAN Keningau G Rumah Khas Jabatan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
302 PKK Keningau G1 RUMAH KEDIAMAN Keningau G Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
303 Hospital Keningau 7-402 PANGSAPURI Keningau G Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
304 PKK Keningau G2 RUMAH KEDIAMAN Keningau G Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
306 PKK Keningau G3 RUMAH KEDIAMAN Keningau G Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
308 PKK Keningau H2 RUMAH KEDIAMAN Keningau G Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
310 PKK Keningau H3 RUMAH KEDIAMAN Keningau G KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
314 PKK Keningau H6 RUMAH KEDIAMAN Keningau G Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
321 PKK Keningau RK1 KK PENSIANGAN RUMAH KEDIAMAN Keningau G Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
322 PKK Keningau RK2 KK PENSIANGAN RUMAH KEDIAMAN Keningau G Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
324 PKK Keningau RK3 KK PENSIANGAN RUMAH KEDIAMAN Keningau G Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
326 PKK Keningau RK4 KK PENSIANGAN RUMAH KEDIAMAN Keningau G Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
327 PKK Keningau RK5 KK PENSIANGAN RUMAH KEDIAMAN Keningau G Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
328 PKK Keningau RK6 KK PENSIANGAN RUMAH KEDIAMAN Keningau G Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
330 PKK Keningau RK7 KK PENSIANGAN RUMAH KEDIAMAN Keningau G Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
346 Hospital Keningau 9-302 PANGSAPURI Keningau E Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
350 Hospital Keningau 9-402 PANGSAPURI Keningau E Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
362 Hospital Keningau 10-303 PANGSAPURI Keningau E Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
367 Hospital Keningau 10-404 PANGSAPURI Keningau E Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
368 PKK Keningau 8838F RUMAH KEDIAMAN Keningau I Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
388 PKK Keningau 8072 KD KIROKOT RUMAH KEDIAMAN Keningau G Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
390 PKK Keningau RK1 KD LOTONG RUMAH KEDIAMAN Keningau G Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
391 PKK Keningau RK2 KD LOTONG RUMAH KEDIAMAN Keningau G Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
397 PKK Keningau NO.1 KD PAMILAN RUMAH KEDIAMAN Keningau G Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
398 PKK Keningau NO.1 KD MANDALUM RUMAH KEDIAMAN Keningau G Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
399 PKK Keningau NO.2 KD MANDALUM RUMAH KEDIAMAN Keningau G Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
401 PKK Keningau NO.1 KD PAAL RUMAH KEDIAMAN Keningau G Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
403 PKK Keningau NO.1 KD LAGUD SEBRAN RUMAH KEDIAMAN Keningau G Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
404 PKK Keningau NO.1 KD ULU TOMANI RUMAH KEDIAMAN Keningau G Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
405 PKK Keningau 8113 KD BATU BATU RUMAH KEDIAMAN Keningau G Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
406 PKK Keningau NO.1 KD BAHAGIA RUMAH KEDIAMAN Keningau G Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
410 PKK Keningau NO.1 KK SEPULUT RUMAH KEDIAMAN Keningau G Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Rosak - Tidak Sesuai Diduduki)
412 PKK Keningau NO.6 KK SEPULUT RUMAH KEDIAMAN Keningau G Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
415 PKK Keningau NO.10 KK SEPULUT RUMAH KEDIAMAN Keningau G Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
419 PKK Keningau G1 KK PAGALUNGAN RUMAH KEDIAMAN Keningau G Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
420 PKK Keningau G2 KK PAGALUNGAN RUMAH KEDIAMAN Keningau G Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
421 PKK Keningau G3 KK PAGALUNGAN RUMAH KEDIAMAN Keningau G Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
423 PKK Keningau H2 KK PAGALUNGAN RUMAH KEDIAMAN Keningau G Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
424 PKK Keningau H3 KK PAGALUNGAN RUMAH KEDIAMAN Keningau G Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
425 PKK Keningau H4 KK PAGALUNGAN RUMAH KEDIAMAN Keningau G Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
427 PKK Keningau H6 KK PAGALUNGAN RUMAH KEDIAMAN Keningau G Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
428 PKK Keningau H7 KK PAGALUNGAN RUMAH KEDIAMAN Keningau G Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
429 PKK Keningau H8 KK PAGALUNGAN RUMAH KEDIAMAN Keningau G Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
430 PKK Keningau NO.1 KD BULU SILOU RUMAH KEDIAMAN Keningau G Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
432 Hospital Tenom C4-01-03 BLOK C Tenom E Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
437 PKK Keningau NO.1 KD SENAGANG RUMAH KEDIAMAN Keningau G Rumah Khas Jabatan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
438 Hospital Tenom D1-01-02 BLOK D Tenom D Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
441 PKK Keningau 8063 KD BAGINDA RUMAH KEDIAMAN Keningau G Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
442 Hospital Tenom D1-02-02 BLOK D Tenom D Rumah Khas Jabatan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
444 PKK Keningau NO.1 KD BIAH RUMAH KEDIAMAN Keningau G Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
445 PKK Keningau NO.1 KD BUNGA RAYA RUMAH KEDIAMAN Keningau G KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
446 Hospital Tenom D2-01-01 BLOK D Tenom D Rumah Khas Jabatan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
448 Hospital Tenom D2-01-03 BLOK D Tenom D Rumah Khas Jabatan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
449 PKK Keningau 8066 KK BINGKOR RUMAH KEDIAMAN Keningau G Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
450 PKK Keningau 1080 KK BINGKOR RUMAH KEDIAMAN Keningau G KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
452 Hospital Tambunan T3-P1 / BILIK 3 BLOK B Tambunan Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
455 PKK Keningau NO.4A KK SOOK RUMAH KEDIAMAN Keningau G Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
460 PKK Keningau NO.8A KK SOOK RUMAH KEDIAMAN Keningau G KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
461 PKK Keningau NO.9A KK SOOK RUMAH KEDIAMAN Keningau G KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
464 PKK Keningau NO.3B KK SOOK RUMAH KEDIAMAN Keningau G Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
473 Hospital Keningau 6-404-3 PANGSAPURI Keningau G Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
479 PKK Keningau JKR 8837 RUMAH KEDIAMAN Keningau G Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
483 PKK Keningau NOMBOR 07 RUMAH KEDIAMAN Keningau G KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
484 PKK Keningau NOMBOR 10 RUMAH KEDIAMAN Keningau G KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
485 PKK Keningau 8243 RUMAH KEDIAMAN Keningau G Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
486 PKK Keningau NOMBOR 01 RUMAH KEDIAMAN Keningau Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
487 PKK Keningau NOMBOR 03 RUMAH KEDIAMAN Keningau KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
488 PKK Keningau NOMBOR 04 RUMAH KEDIAMAN Keningau KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
489 PKK Keningau NOMBOR 02 RUMAH KEDIAMAN Keningau KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
491 PKK Keningau NOMBOR 7 RUMAH KEDIAMAN Keningau G KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
492 PKK Keningau NOMBOR 2 RUMAH KEDIAMAN Keningau G KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
493 PKK Keningau NO 2 RUMAH KEDIAMAN Keningau G KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
494 PKK Keningau NO 1 RUMAH KEDIAMAN Keningau G KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
495 PKK Keningau NOMBOR 2 BLOK G Keningau KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
496 PKK Keningau NOMBOR 1 RUMAH KEDIAMAN Keningau G KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
500 PKK Keningau NO. 17 RUMAH KEDIAMAN Keningau G Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
502 PKK Keningau NO. 19 RUMAH KEDIAMAN Keningau Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
504 PKK Keningau NO. 11 RUMAH KEDIAMAN Keningau G Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
509 Hospital Tambunan 01 BLOK A Tambunan H Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
510 Hospital Tambunan T3-P1 (BILIK 3) BLOK A Tambunan Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)
511 Hospital Tambunan T4-P1 BLOK B Tambunan F Rumah Biasa Kerajaan KOSONG (Berkeadaan Baik - Boleh Diduduki)