Sistem I-Kuarters Jabatan Kesihatan Negeri Sabah

Maklumat Penghuni

Sila masukkan IC Penghuni :  
Nama Penghuni
No. Kad Pengenalan

Maklumat Kuarters

No. Unit Kuarters
Blok Kuarters

Maklumat Kerosakan

Jenis Kerosakan
Keterangan Kerosakan
Tarikh Aduan
Muatnaik Gambar (Hanya .jpg dan .pdf sahaja dibenarkan)

Semakan Aduan Kerosakan

No. IC Penghuni :